Versiunea 3.0.0000 (ianuarie 2018)
- Modificari legislatie anul 2018

Versiunea 2.9.0000 (ianuarie 2017)
- Modificari legislatie anul 2017

Versiunea 2.8.0000 (ianuarie 2016)
- Modificari legislatie anul 2016

Versiunea 2.7.0005 (16 februarie 2015)
- îmbunătăţit ecranul Actualizare\Alte venituri D205

Versiunea 2.7.0004 (12 februarie 2015)
- actualizat declaraţia 205 cu formatul valabil pentru anul 2014

Versiunea 2.7.0003 (10 februarie 2015)
- persoanele cu lună completă de concediu creştere copil apar în D112

Versiunea 2.7.0002 (09 februarie 2015)
- modificat modul de calcul al orelor suspendate raportate in D112
- la Intretinere\Setari speciale adăugat rubrica Spor noapte suma, pentru a putea introduce sporul de noapte ca sumă, în loc să fie calculat automat
- limitarea bazei de calcul al concediilor medicale la ultimele 6 luni anterioare lunii în care se acordă certificatul medical iniţial

Versiunea 2.7.0001 (30 ianuarie 2015)
- se poate face/reface calculul salariului unui angajat pentru luna curentă apăsând butonul Calcul salar din ecranul Actuzalizare\Personal\General

Versiunea 2.7.0000 (27 ianuarie 2015)
- actualizat programul cu parametrii anului 2015

Versiunea 2.6.0027 (15 ianuarie 2015)
- la certificatele medicale este obligatoriu completarea avizului medicului expert numai dacă tipul indemnizaţiei este 10 (reducerea duratei de muncă)

Versiunea 2.6.0026 (08 ianuarie 2015)
- statele de plată personalizate pot afişa obligaţiile de plată
- revizuit modul de raportare în D112 a orelor şi zilelor lucrate pentru angajaţii cu norma exprimată în ore/lună

Versiunea 2.6.0025 (19 decembrie 2014)
- s-a introdus un nou catalog - Roluri:
 • de la Setari speciale se bifează Roluri
 • de la Actualizare\Roluri se adaugă catalogul de roluri
 • de la Actualizare\Personal\General se poate alege rolul fiecărui angajat
  - s-a introdus rubrica Suport impozit firme la Setari speciale - atunci primele brute aferente primelor nete se vor calcula astfel încât să acopere şi impozitul aferente primelor
  - în D112 se trec şi contractele fără CIM şi pentru care nu se plătesc contribuţii sociale, dar care plătesc impozit pe venit

  Versiunea 2.6.0024 (08 decembrie 2014)
  - reparat eroarea de la generarea declaraţiilor vechi (anterioare D112)

  Versiunea 2.6.0023 (20 noiembrie 2014)
  - reparat raportarea numărului de persoane în întreţinere în D112

  Versiunea 2.6.0022 (18 noiembrie 2014)
  - opţiuni noi în ecranul Setari speciale:
 • Plafonare sporuri - pentru a limita numarul de ore folosite la calculul sporurilor permanente la numarul de ore conform normei
 • Ore lucru nelimitate - pentru a scoate plafonarea numarului de ore lucrate afisate in statul de plata
 • la Spor 1 si Spor 2 rubricile pt. ore lucrate (pentru a se calcula sporul numai pentur orele lucrate) si plafonat (pentru a se limita numarul de ore folosite la calcul)
 • nu e salariat - dacă membrii cooperatori sunt trecuţi în D112 cu tipul 1 (salariaţi) sau 3 (alte categorii de asiguraţi)

  Versiunea 2.6.0021 (13 octombrie 2014)
  - modificare procente CAS angajator începând cu luna octombrie 2014
  - premiul net negativ se adaugă la suma încasată în D112/asiguratE3
  - la rubrica pensii facultative o suma negativă înseamnă că este reţinută din salariul brut

  Versiunea 2.6.0020 (29 septembrie 2014)
  - rezolvat dublare sedii secundare în D112

  Versiunea 2.6.0019 (25 septembrie 2014)
  - rezolvat completare date sedii secundare în D112

  Versiunea 2.6.0018 (23 septembrie 2014)
  - salvare persoane întreţinute înainte de generarea D112

  Versiunea 2.6.0017 (04 septembrie 2014)
  - numele locului de muncă apare pe statul de plată (v 0.18)
  - calculul mediei concediilor medicale ţine cont de toate contractele unui angajat

  Versiunea 2.6.0016 (26 august 2014)
  - la introducerea certificatelor medicale, când se bifează rubrica continuare, se preia automat seria şi numărul certificatului iniţial
  - se pot genera adeverinţe de venit: de la Liste\Fisa personal, se alege fisa personal şi se bifează adeverinta
  - se poate genera declaraţia 205 rectificativă

  Versiunea 2.6.0015 (24 iulie 2014)
  - persoanele coasigurate nu se mai trec în D112 dacă au data plecării completată cu o dată anterioară lunii declaraţiei

  Versiunea 2.6.0014 (11 iunie 2014)
  - rezolvat problemă afişare la Fisa personal

  Versiunea 2.6.0013 (19 mai 2014)
  - scutirea sumelor reprezentînd pensii facultative de la plata contribuţiilor de şomaj şi sănătate

  Versiunea 2.6.0012 (07 mai 2014)
  - plafonare scutire CAS angajator pentru SRL-D conform OUG 6/2011

  Versiunea 2.6.0011 (30 aprilie 2014)
  - îmbunătăţire formulă indemnizaţie concediu de odihnă pentru fracţiune de normă (ore/lună)

  Versiunea 2.6.0010 (15 aprilie 2014)
  - în D112 s- rezolvat raportarea asiguraţilor care au numai sume din clauze de neconcurenţă

  Versiunea 2.6.0009 (09 aprilie 2014)
  - rezolvat eroare calcul invers

  Versiunea 2.6.0008 (09 aprilie 2014)
  - în D112 nu se mai pune în secţiunea B un contract separat pentru salariile compensatorii

  Versiunea 2.6.0007 (24 martie 2014)
  - rubrică nouă în pontaje - prime nete plătite 2
  - în D112 tipul de contract pentru membrii cooperatori este acum 3 în loc de 1
  - la fereastra Vezi modificari butonul de închidere nu mai este ascuns sub bara Windows

  Versiunea 2.6.0006 (24 februarie 2014)
  - în D112 nu se mai trece la suma scutită şi baza CAS aferentă concediilor medicale

  Versiunea 2.6.0005 (20 februarie 2014)
  - în D112 se completează secţiunea E2 pentru persoanele cu activităţi dependente fără CIM

  Versiunea 2.6.0004 (19 februarie 2014)
  - rezolvat afişarea caracterelor speciale în anexele 1.1 şi 1.2 de la D112, precum şi în tabelul generat pentru D205 (caracterele speciale sunt caracterele cu diacritice din alfabetul limbii române şi din alfabetul limbii maghiare, precum şi caracterele & " ')

  Versiunea 2.6.0003 (17 februarie 2014)
  - la Diverse s-a modificat opţiunea d; acum se numeşte Completare angajare/lichidare/tip functie şi permite inclusiv schimbarea tipul funcţiei (de la loc de bază la altă funcţie sau invers); nu permite schimbarea pentru poziţiile cu PS (rândurile gri) sau pentru cei cu CM şi cu coeficientul de deducere sau deducerea personala mai mari de 0 - pentru aceste cazuri se rezolvă prin metoda clasică, prin refacerea statelor de plată
  - la Inregistrare am adăugat un buton pentru trimiterea unui mesaj cu cererea de înregistrare a programului (dacă aveţi o aplicaţie de e-mail instalată)
  - rezolvat eroare calcul (662)
  - la D112:
 • rubricile din 2014 puse şi la declaraţiile mai vechi
 • se generează anexele 1.1 şi 1.2 pe structura nouă
  - la Despre puteţi acum verifica dacă există versiune nouă a programului, folosind butonul Verifica versiune
  - după operaţia de înregistrare programul NU mai trebuie oprit şi repornit; se verifică dacă scrierea cheii a fost efectuată - în cazul în care accesul programului de salarii este restricţionat şi scrierea cheii nu a avut loc, puteţi reintroduce cheia la fiecare folosire sau trebuie ca programul de salarii să aibă acces de scriere în regiştri Windows
  - adăugat poziţia Arenda la tip contract PS pentru veniturile din arendarea bunurilor agricole
  - îmbunătăţire formulă indemnizaţie concediu de odihnă pentru fracţiune de normă

  Versiunea 2.6.0002 (14 februarie 2014)
  - declaraţia 205 se poate genera şi fără a exista state de plată în anul dorit
  - la Actualizare\Personal\General cele două opţiuni pentru persoanele fără contract de muncă cu activităţi dependente sunt acum:
 • Cenzor, audit - pentru membri ai comisiei de cenzori sau ai comitetului de audit, precum şi membri în consilii, comisii, comitete şi altele asemenea; preşedinţii asociaţiilor de proprietari sau alte persoane care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat în cadrul asociaţiilor de proprietari
 • Administrator SC, AGA, cons. adm. - pentru administratorii societăţilor comerciale, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie
  - la Intretinere\Setare vector fiscal s-au adăugat poziţiile 469 şi 619 (pentru venituri din arendă)
  - generare D112 cu formatul nou din ianuarie 2014

  Versiunea 2.6.0001 (03 februarie 2014)
  - actualizat declaraţia 205 cu formatul valabil pentru anul 2013

  Versiunea 2.6.0000 (17 ianuarie 2014)
  - actualizat programul cu parametrii anului 2014

  Versiunea 2.5.0029 (16 decembrie 2013)
  - la angajaţii de tip prestări servicii nu se mai completează automat orele lucrate dacă data angajării sau data plecării sunt în luna de lucru

  Versiunea 2.5.0028 (03 decembrie 2013)
  - butonul Calcul pontaj de la Pontaj Zilnic separă corect sumele aferente concediilor medicale plătite din FNUASS în impozabile şi neimpozabile

  Versiunea 2.5.0027 (27 noiembrie 2013)
  - la Liste\Fisa personal s-a adăugat opţiunea fisa somaj, care listează un tabel cu datele relevante privind ajutorul de şomaj (ore lucrate, ore suspendate, zile suspendări, concedii medicale, bază şi contribuţie)
  - la Diverse\Card Bancar s-a adăugat opţiunea ING (necesită ca Excel să fie instalat pe calculator)

  Versiunea 2.5.0026 (18 noiembrie 2013)
  - declararea angajaţilor cu condiţii deosebite sau speciale în D112

  Versiunea 2.5.0025 (07 noiembrie 2013)
  - rezolvat problemele de la schimbare lună prelucrată, calcul luni anterioare şi deducere cheltuieli sociale pentru drepturi de autor
  - adăugat rubrica Adresa sediu fiscal în Intretinere\Actualizare date firma, pentru firmele care au adresa sediului fiscal diferită de adresa sediului social

  Versiunea 2.5.0024 (04 noiembrie 2013)
  - rezolvat problemă afişare la Fisa personal
  - adăugat rubrica formular A1 la Actualizare\Personal\General, în secţiunea Date personale, pentru angajaţii intracomunitari care au depus formularul A1 la finanţe
  - sporurile incluse în baza CO, adăugate în versiunea 2.5.0023, se aplică şi pentru media lunii curente

  Versiunea 2.5.0023 (24 septembrie 2013)
  - în Intretinere\Setari speciale se poate alege ca la baza CO să adune sporurile de ore suplimentare (1 sau 2) sau dif. sporuri
  - rapoartele personalizate se pot salva în subdirectorul liste

  Versiunea 2.5.0022 (10 septembrie 2013)
  - în Intretinere\Setari speciale se pot defini 2 sporuri, cu nume şi procent, aplicate la salariul de încadrare; pentru a primi acest spor, în fereastra General\Informatii generale se bifează sporul corespunzător

  Versiunea 2.5.0021 (23 august 2013)
  - eliminat eroarea de la afişarea anumitor mesaje
  - logarea operaţiilor esenţiale

  Versiunea 2.5.0020 (20 august 2013)
  - pe lista de viramente este calculată suma aferentă vărsămintelor de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate

  Versiunea 2.5.0019 (15 iulie 2013)
  - angajaţii care figurează numai cu ajutor de deces într-o lună apar pe statul de plată şi D112

  Versiunea 2.5.0018 (02 iulie 2013)
  - actualizat procente FAAMBP conform HG 225/2013

  Versiunea 2.5.0017 (26 iunie 2013)
  - reparat rotunjire salariu orar

  Versiunea 2.5.0016 (21 iunie 2013)
  - reparat raportare D112 pentru coasiguraţii care au fost ştersi ulterior
  - pentru angajaţii PS cu activitate dependentă se raportează corect concediile medicale
  - adăugat rubrică pentru clauzele de neconcurenţă

  Versiunea 2.5.0015 (23 mai 2013)
  - modificat formula de calcul a sporului de vechime pentru angajaţii plătiţi în acord individual
  - situaţia cu împărţirea costurilor include rubricile "venituri în natură" şi "diferenţe diurne"

  Versiunea 2.5.0014 (22 aprilie 2013)
  - reparare calcul contribuţii sociale pentru administratori
  - codurile pentru locurile de muncă sunt limitate la 999

  Versiunea 2.5.0013 (16 aprilie 2013)
  - îmbunătăţit împărţire impozit pe sedii secundare în D112

  Versiunea 2.5.0012 (09 aprilie 2013)
  - adăugat rubrica diferenţe diurne la Pontaj, Sporuri, Retineri - se completează cu suma netă, iar programul calculează suma brută aferentă; suma este scăzută din restul de plată

  Versiunea 2.5.0011 (03 aprilie 2013)
  - reparat rotunjire CCI

  Versiunea 2.5.0010 (22 martie 2013)
  - adăugat opţiune la Diverse\Card bancar pentru a genera fişierul dbf pentru Banca Transilvania
  - în D112 nu se trece data plecării dacă este ulterioară lunii declaraţiei

  Versiunea 2.5.0009 (15 martie 2013)
  - mărit campul funcţie
  - la Diverse\Calcul avans adăugat opţiunea de a calcula avansul din salariul net

  Versiunea 2.5.0008 (11 martie 2013)
  - rezolvat mesaj eroare la calcule

  Versiunea 2.5.0007 (08 martie 2013)
  - îmbunătăţit împărţire impozit pe sediu principal/sedii secundare în D112

  Versiunea 2.5.0006 (27 februarie 2013)
  - declaraţia 205 cumulează sumele din statele de plată cu sumele din alte venituri pentru activităţi independente

  Versiunea 2.5.0005 (22 februarie 2013)
  - refacere declaraţia 205

  Versiunea 2.5.0004 (22 februarie 2013)
  - salariul mediu brut pentru luna Ianuarie 2013 este 2117 - trebuie recalculate statele de plată cu noua valoare
  - la Actualizare\Alte venituri D205 s-au rearanjat butoanele

  Versiunea 2.5.0003 (13 februarie 2013)
  - la filiale se completează câmpul Pana la atunci când punctul de lucru nu mai trebuie declarat în D112 (anterior trebuia şters codul fiscal)
  - s-a îmbunătăţit ecranul Setari declaratii
  - pentru declaraţia 205
 • firmele cu puncte de lucru definite au acum o singură declaraţie 205
 • se pot introduce şi alte categorii de venituri impozabile în afara celor din statele de plată, accesând opţiunea Actualizare\Alte venituri 205
    Datele se pot introduce cumulat pe luni sau ani, sau pe fiecare zi în parte (de exemplu pentru zilieri).

  Versiunea 2.5.0002 (07 februarie 2013)
  - pentru declaraţia 205 se creează un fişier în format HTML cu detaliile privind plătitorii de impozit; acest fişier este deschis automat şi poate fi folosit la verificarea datelor declaraţiei

  Versiunea 2.5.0001 (05 februarie 2013)
  - pentru declaraţia 205
 • rezolvat calcul venit impozabil pentru angajaţii cu sume neimpozabile (concedii medicale, ajutoare pentru deces, etc.)
 • numele cu diacritice din alfabetul limbii române şi din alfabetul limbii maghiare sunt trecute corect
  - schimbat aspectul unor ecrane (liste, declaraţia 112, setări declaraţii)
  - la validarea declaraţiilor 112 şi 205 se selectează automat tipul declaraţiei şi directorul de lucru

  Versiunea 2.5.0000 (04 februarie 2013)
  - pentru anul 2013 s-au actualizat salariul minim şi salariul mediu
  - opţiunea Fise fiscale e redenumită Fise fiscale / Declaratia 205 şi acum generează declaraţia 205 în formatul 2012
  ATENŢIE: în cazul firmelor cu puncte de lucru (filiale), completaţi numele şi adresa pentru toate poziţiile din tabelul cu filiale, aceste date apar în declaraţia 205.
  Softul DUKIntegrator de verificare alege automat prima filială, pentru a verifica şi celelalte filiale folosiţi butonul Alege fisier.
  Înainte de validare nu uitaţi să selectaţi la tipul declaraţiei D205!

  Versiunea 2.4.0022 (17 decembrie 2012)
  - adăugat anul 2013, cu zilele de sărbători legale

  Versiunea 2.4.0021 (07 decembrie 2012)
  - adăugat rubrică pentru veniturile în natură în ecranul Actualizare\Personal\General\Pontaj, Sporuri, Retineri şi pe statul de plată

  Versiunea 2.4.0020 (24 octombrie 2012)
  - pentru angajaţii cu contracte multiple raportează corect în D112 datele asiguratului (asigurat/neasigurat)
  - reparat tipul de normă raportat în D112 pentru angajaţii cu contracte cu număr de ore pe lună

  Versiunea 2.4.0019 (27 septembrie 2012)
  - se pot introduce în pontajul general zilele de detaşare (dacă angajatul nu are decât zile de detaşare în program o să apară pe statul de plată, dar nu şi pe declaraţia 112)
  - la declaraţia D112
 • apare şi tipul declaraţiei rectificative (începând din iulie 2012, dacă e cazul)
 • se poate genera declaraţia pentru o lună ân care nu sunt asiguraţi

  Versiunea 2.4.0018 (31 august 2012)
  - angajaţii PS cu activităţi dependente sunt trecuţi ca plătitori de şomaj pe D112

  Versiunea 2.4.0017 (27 august 2012)
  - adăugat opţiunea Egalizare baze contributii conventii/drepturi, care completează bazele de calcul ale contribuţiilor sociale cu suma de la incadrare

  Versiunea 2.4.0016 (27 august 2012)
  - actualizare calcul declaraţia 112 pentru angajaţii de tip PS (declarare şomaj şi CAS, rubrici separate pentru baza contribuţiei de sănătate şi pentru baza CAS)

  Versiunea 2.4.0015 (17 august 2012)
  - rectificat modul de declarare al angajaţilor cu activităţi independente neplătitori de CAS

  Versiunea 2.4.0014 (16 august 2012)
  - actualizat programul conform noilor prevederi din Codului Fiscal privind veniturile din convenţii civile şi drepturi de autor:
 • baza de calcul se poate modifica din pagina Pontaj, Sporuri, Retineri (rubrica din stânga sus); programul pune automat baza de calcul a contribuţiilor sociale=salariu de bază
 • dacă contribuabilul nu trebuie să plătească CAS, se bifează Neplatitor CAS din Informatii Generale
 • dacă contribuabilul nu trebuie să plătească contribuţie de sănătate, se debifează Asigurat din Date Personale
 • în lista tipurilor de contracte s-a adăugat o nouă poziţie : Expert
 • la Intretinere\Setare Vector Fiscal trebuie bifate noile tipuri de contribuţii (unde este cazul)

  Versiunea 2.4.0013 (19 iunie 2012)
  - rezolvat calcul şomaj pentru angajaţii care lucrează numai în zile libere

  Versiunea 2.4.0012 (16 mai 2012)
  - rezolvat completare data plecării în D112 pentru angajaţii cu mai multe contracte

  Versiunea 2.4.0011 (09 mai 2012)
  - reglare împărţire contribuţie sănătate pentru angajaţii cu mai multe contracte

  Versiunea 2.4.0010 (09 mai 2012)
  - reglare rest de plată pentru angajaţii cu mai multe contracte şi avans diferit de 0
  - adăugat rubrica Diferenta impozit în lista de viramente
  - la introducerea în declaraţia 112 de diferenţe impozit se recalculează datele declaraţiei la salvarea datelor
  - la Situatie Concedii Medicale zilele de concediu îngrijire copil apar pe coloana separată
  - pentru angajatul care vine sau pleacă în cursul lunii, numărul maxim de zile lucrate/suspendate este calculat în funcţie de zilele lucrătoare din perioada cât a fost angajat

  Versiunea 2.4.0009 (21 martie 2012)
  - reglare fond de garantare a salariilor pentru membrii cooperatori
  - modificat ecranul de actualizare a softului J

  Versiunea 2.4.0008 (20 martie 2012)
  - reglare impozit şi rest de plată pentru angajaţii cu mai multe contracte

  Versiunea 2.4.0007 (02 martie 2012)
  - reglare impozit pentru angajaţii cu accidente de muncă

  Versiunea 2.4.0006 (28 februarie 2012)
  - reglare impozit şi rest de plată pentru angajaţii cu mai multe contracte
  - adăuga rubrica Zile / locuri la Intretinere\Setari speciale, pentru angajatorii cu număr zile / lună diferit de cel legal

  Versiunea 2.4.0005 (24 februarie 2012)
  - la generarea fişierului pentru fişe fiscale se generează, dacă este cazul, şi fişierul pentru declaraţia iniţială 205, cu numele de forma D205_an_I_codfiscal.txt; acest fişier poate fi verificat cu aplicaţia disponibilă pe www.anaf.ro; în formularul PDF se completează datele firmei şi se bifează căsuţa fişier txt generat cu aplicaţii proprii
  - în Liste\Declaratii lunare\Declaratie directia sanitara, la lista Angajati, puteţi selecta luna curenta pentru a vă afişa numai angajaţii care vin/pleacă în luna curentă

  Versiunea 2.4.0004 (20 februarie 2012)
  - scutirea angajatorului de tip SRLD la plata CAS este valabilă şi pentru anul 2012
  - adăugat rubrici în ituaţia statistică
  - recalculat venit brut şi venit net pe fişe fiscale
  - reparat calculul deducerii personale (pentru angajaţi care au şi venituri neimpozabile)
  - înnoit versiunea softului J cu care se face actualizarea/instalarea

  Versiunea 2.4.0003 (15 februarie 2012)
  - corectat fişele fiscale pentru rularea pe sisteme Windows Vista şi Windows 7

  Versiunea 2.4.0002 (14 februarie 2012)
  - fişele fiscale au completată corect rubrica "data angajării"

  Versiunea 2.4.0001 (06 februarie 2012)
  - corectat afişare an pe lista cu viramente
  - fişele fiscale nu mai sunt separate pentru fiecare filială şi data plecării e completată corect pentru angajaţii cu contracte multiple în an

  Versiunea 2.4.0000 (30 ianuarie 2012)
  - actualizat zilele libere lucrătoare şi coeficienţii pentru anul 2012

  Versiunea 2.3.0047 (09 ianuarie 2012)
  - rezolvat calcul contribuţie CAS pentru angajaţii cu contracte multiple
  - în ecranul Diverse\Card bancar valoarea maximă a anului este 2012

  Versiunea 2.3.0046 (21 decembrie 2011)
  - rezolvat rotunjire contribuţie CAS angajator în declaraţia 112
  - în ecranul Actualizare\Personal\General nu mai apare întrebarea pentru salvarea datelor după vizualizare angajat cenzor
  - comanda pentru lansarea softului J de validare a declaraţiei 112 funcţionează şi cu java versiunea 1.7
  - adăugat coloane în fişierul statistică
  - actualizat nomenclatorul COR cu cel în vigoare

  Versiunea 2.3.0045 (12 decembrie 2011)
  - în ecranul Diverse\Impartire Costuri s-a adăugat un buton Statistica care creează un fişier de tip XLS

  Versiunea 2.3.0044 (08 decembrie 2011)
  - rezolvat problemă angajaţi care sunt pontaţi cu accidente de muncă întreaga lună

  Versiunea 2.3.0043 (30 noiembrie 2011)
  - adăugat rubrici pentru accidentele de muncă în ecranul Actualizare\Personal\General, la secţiunea Pontaj, Sporuri, Retineri: numărul de zile (plătite de angajator/plătite din FAAMBP) şi sumele plătite (de angajator/din FAAMBP)

  Versiunea 2.3.0042 (24 octombrie 2011)
  - schimbat modul de actualizare de pe internet a softului de validare J
  - persoanele cu convenţie civilă/drepturi de autor nu apar în declaraţia 112

  Versiunea 2.3.0041 (06 octombrie 2011)
  - declaraţia 112:
 • pentru angajaţii care beneficiază de OUG 6/2011 se bifează rubrica Scutire plata din ecranul General
 • la anexele 1.1 şi 1.2 apar în titlu numele angajatorului şi luna de raportare
  - rezolvat problemă listare Pontaj Zilnic
  - introdus opţiunea Costuri estimative la listarea statelor de plată; când este bifată, contribuţiile sociale (aferente angajatorului) afişate pe statul de plată sunt calculate numai pentru locul de muncă selectat

  Versiunea 2.3.0040 (25 august 2011)
  - declaraţia 112: reparat problemă salvare scutiri/subvenţii/reduceri şomaj

  Versiunea 2.3.0039 (24 august 2011)
  - declaraţia 112: reparat defalcare impozit la firmele cu filiale, fără activitate în luna selectată

  Versiunea 2.3.0038 (23 august 2011)
  - declaraţia 112: reparat defalcare impozit la firmele cu filiale, fără activitate pe sediul principal

  Versiunea 2.3.0037 (11 august 2011)
  - declaraţia 112:
 • adăugat butonul Refacere date pentru a reface datele din declaraţie
 • adăugat butonul Diferente impozit pentru a introduce sume reprezentând diferenţe de impozit

  Versiunea 2.3.0036 (08 august 2011)
  - adăugat tipul 7 de producţie (producţie individuală şi producţie pe formaţii)

  Versiunea 2.3.0035 (02 august 2011)
  - rezolvat problemă la salvarea persoanelor întreţinute
  - producţia permite cantităţi cu 2 zecimale
  - se calculează corect salariul realizat pentru angajaţii plătiţi în acord cu fracţiune de normă
  - afişare procente pe listă viramente
  - modificare calcul automat al sumelor/zilelor de concediu medical
  - adăugat ecranul Intretinere\Validare state de plata, de unde se pot valida/invalida statele de plată; pentru lunile care au fost validate nu sunt disponibile opţiunile Actualizare\Calcul, Intretinere\Stergere luna şi Intretinere\Modificare arhiva, adică statele de plată aferente acelei luni NU pot fi modificate

  Versiunea 2.3.0034 (23 iunie 2011)
  - la adăugarea unui certificat medical se selectează automat procentul
  - în ecranul Actualizare soft J s-a adăugat butonul Verifica pentru a verifica care este ultima variantă a softului J existentă pe site-ul ANAF

  Versiunea 2.3.0033 (10 iunie 2011)
  - adăugat rubrica Scutire totala impozit în ecranul de culegere a datelor angajaţilor, atunci când este debifată scutirea la plata impozitului nu se aplică pentru premii profit şi sumă tichete

  Versiunea 2.3.0032 (03 iunie 2011)
  - modificări la introducerea certificatelor medicale:
 • rotunjirea mediei la 2 zecimale se aplică începând cu luna Februarie 2011
 • actualizat verificările şi mesajele de eroare
 • reparat calcul bază când sunt introduse venituri anterioare
 • completare automată a zilelor plătite de angajator/FNUASS
 • introdus butonul Istoric CM pentru a vedea toate certificatele medicale ale unui angajat

  Versiunea 2.3.0031 (01 iunie 2011)
  - rubrici noi în ecranul de culegere a datelor angajaţilor, printre care:
 • spor permanent - afectează suma CO
 • zile donari şi zile evenimente - zile plătite ca şi zile lucrate
 • ore condiţii grele, ore noxe, ore peste normă
 • penalizari (procent sau sumă) - se scad din venitul brut
 • prime nete şi prime nete plătite - se calculează prima brută aferentă acestor sume nete; primele nete plătite sunt scăzute din restul de plată
 • Alte tichete - suma aferentă tichetelor cadou, de vacanţă, creşă, exclusiv de masă
 • salar compensator - sumă primită ca salariu compensator (scutită de plata contribuţiei de şomaj, la fondul de garantare, de concedii şi indemnizaţii)
 • pensie facultativă - sumă scutită de impozit şi contribuţiile de CAS şi la fondul de accidente
  - opţiuni noi în ecranul Setari speciale:
 • coeficient de realizare regie - coeficientul este aplicat numai orelor regie şi angajaţilor de tip Tesa
 • afişare ore suplimentare fără limitare (pe statul de plată)
 • ore nemotivate - pentru exprimarea zilelor nemotivate în ore
  - reparat preluare medie certificate medicale în continuare
  - adăugat ecranul Diverse\Coeficienti realizare pentru completarea rubricii Coeficient realizare în funcţie de locul de muncă
  - adăugat ecranul Diverse\Alte tichete pentru completarea rubricii Alte tichete din pontaj pentru toţi angajaţii
  - actualizat formule şi rubrici în ecranul Diverse\Impartire costuri
  - adăugat ecranul Intretinere\Recuperare date din statul de plata de unde puteţi readuce pontajul selectând luna şi angajatul
  - nu se mai calculează contribuţia la fondul de garantare a salariilor pentru membrii cooperatori
  - nu se mai calculează contribuţiile de şomaj pentru angajaţii cu contractele de muncă suspendate întreaga lună

  Versiunea 2.3.0030 (18 aprilie 2011)
  - firmele adăugate au bifate în vectorul fiscal primele 12 poziţii
  - îmbunătăţit opţiunea de actualizare soft J
  - reparat problemă actualizare date afişate la schimbarea angajatului
  - datele notelor contabile sunt luate din declaraţia 112

  Versiunea 2.3.0029 (11 aprilie 2011)
  - în meniul Intretinere a apărut opţiunea Setare Vector Fiscal pentru a bifa ce poziţii să apară în declaraţia 112 (automat sunt bifate toate poziţiile, exceptând cele pentru drepturi de autor/convenţii civile)
  - se poate actualiza softul J de validare a declaraţiei 112 direct din program (din ecranul Declaratia 112 se apasă butonul Actualizare soft J)
  - lista viramentelor are un nou format, datele sunt luate din declaraţia 112

  Versiunea 2.3.0028 (04 aprilie 2011)
  - reparat problemă calcul salarii

  Versiunea 2.3.0027 (04 aprilie 2011)
  - opţiunea Centralizator concedii medicale este redenumită Cerere/Centralizator CM şi generează şi anexa 12 din Ordinul 130/2010 al Ministerul Sănătăţii
  - la Diverse\Calcul avans se poate alege acum locul de muncă, procentul şi modalitatea de rotunjire
  - declaraţia 112: actualizată conform softului J de validare versiunea 1.2.0, obligatorie de la 1 aprilie 2011

  Versiunea 2.3.0026 (25 martie 2011)
  - declaraţia 112: reparat opţiunea pentru declaraţii rectificative

  Versiunea 2.3.0025 (24 martie 2011)
  - în meniul Liste a apărut opţiunea Centralizator concedii medicale pentru listarea anexei 18 prevăzută în Ordinul 130/2010 al Ministerul Sănătăţii

  Versiunea 2.3.0024 (22 martie 2011)
  - declaraţia 112
 • corectat calcul zile lucrate (secţiunile B.2 şi B.4)

  Versiunea 2.3.0023 (22 martie 2011)
  - declaraţia 112
 • corectat calcul contribuţie şomaj şi concedii medicale
 • caracterele cu diacritice din alfabetul limbii române şi din alfabetul limbii maghiare sunt trecute corect

  Versiunea 2.3.0022 (21 martie 2011)
  - declaraţia 112: reparat eroare la creare fişier XML; la anexa 1.2 nu mai apare o pagină suplimentară la sfârşit

  Versiunea 2.3.0021 (18 martie 2011)
  - declaraţia 112: se pot vizualiza/lista anexele 1.1 şi 1.2
  - modificări în ecranul de culegere a certificatelor medicale
  - pe statul de plată sunt afişate sumele de plată conform declaraţiei 112

  Versiunea 2.3.0020 (25 februarie 2011)
  - declaraţia 112
 • corectat calculul şi declararea contribuţiei la fondul de garantare a salariilor
 • corectat numărul de zile lucrate pentru angajaţii cu concedii medicale

  Versiunea 2.3.0019 (24 februarie 2011)
  - declaraţia 112
 • corectat calculul şi declararea contribuţiilor de CAS şi de sănătate pentru angajaţii cu mai multe contracte
 • posibilitatea de a genera declaraţii rectificative

  Versiunea 2.3.0018 (24 februarie 2011)
  - reparat scutirea la fondul de garantare a salariilor pentru angajaţii care beneficiază de OUG 13/2010

  Versiunea 2.3.0017 (23 februarie 2011)
  - reparat raportare concedii medicale la Declaraţia 112

  Versiunea 2.3.0016 (22 februarie 2011)
  - adăugat rubrica "Ajutor deces" la pontaj/sporuri/retineri
  - declaraţia 112
 • declarare membri cooperatori cenzori/membri consiliu administraţie şi administratori (care primesc indemnizaţie conform Codului fiscal, art. 2964 alin. 1 lit. j))
 • declarare subvenţii/scutiri/reduceri contribuţie de şomaj a angajatorului
 • declarare scutiri pentru angajaţii care beneficiază de OUG 13/2010
 • actualizat validări conform variantei 1.1.0 a softului J de validare
 • fişierele contin codul fiscal în denumire; puteţi alege ca fişierele să se salveze în directoare diferite, în funcţie de luna declarată sau de codul fiscal

  Versiunea 2.3.0015 (16 februarie 2011)
  - reparat raportare CAEN care începe cu 0 la Declaraţia 112

  Versiunea 2.3.0014 (16 februarie 2011)
  - reparat raportare impozit la Declaraţia 112

  Versiunea 2.3.0013 (16 februarie 2011)
  - reparat eroare variabila tipcps

  Versiunea 2.3.0012 (16 februarie 2011)
  - reparat opţiunea "Stergere" din ecranul "Modificare arhiva"
  - declaraţia 112
 • declarare concedii medicale - suma neimpozabilă
 • declarare drepturi de autor şi convenţii civile (dacă un angajat din aceste categorii nu plăteşte şomaj, se bifează "pensionar" şi "neplatitor CAS", dar trebuie introdus pentru evidenţierea impozitului)
 • defalcare impozit pe puncte de lucru

  Versiunea 2.3.0011 (15 februarie 2011)
  - rezolvat rotunjire venit brut (suma pentru tichete)
  - rezolvat calcul rest plată la angajaţii cu convenţii civile / drepturi de autor
  - declaraţia 112
 • declarare concedii medicale (fără accidente de muncă)
 • declarare angajaţi cu normă ore/lună
 • angajaţii care sunt toată luna în concediu îngrijire copil nu mai apar (apar pe declaraţiile primăriilor), pentru ei trebuie completate data angajării şi data plecării

  Versiunea 2.3.0010 (14 februarie 2011)
  - rezolvat calcule contribuţii şi impozit la angajaţii de tip PS

  Versiunea 2.3.0009 (14 februarie 2011)
  - modificat baza CAS pentru perioada de concedii medicale (conform OUG 117/2010)
  - declaraţia 112
 • apar toate poziţiile de creanţe, chiar dacă sumele sunt 0
 • rezolvat pentru firmele fără angajaţi
 • rezolvat declarare pentru angajaţi cu venituri care depăşesc plafonul CAS (5 salarii medii brute), pentru pensionari şi pentru angajaţi cu perioade de suspendare a contractului de muncă

  Versiunea 2.3.0008 (09 februarie 2011)
  - declaraţia 112
 • se completează datele sediului fiscal al angajatorului cu datele sediului social
 • numele care conţin caracterele & sau " sunt trecute corect în declaraţie
 • există opţiunea de a verifica datele declaraţiei (se deschide în browser o pagină) şi opţiunea de validare (trebuie trecută calea spre softul J de validare şi atunci se dechide softul J cu fişierul XML deja selectat)

  Versiunea 2.3.0007 (07 februarie 2011)
  - plafonat baza de calcul CAS individuală
  - declaraţia 112 (Diverse\Declaratia 112) - numai pentru firme cu cazuri simple - fără concedii medicale, fără pensionari, fără scutiri, numai salariaţi cu contract de muncă (un contract pentru fiecare salariat)

  Versiunea 2.3.0006 (01 februarie 2011)
  - reparat problemă iniţializare date - calcul direcţia muncii
  - comisionul ITM începând cu luna Ianuarie 2011 este 0

  Versiunea 2.3.0005 (26 ianuarie 2011)
  - fişe fiscale 2010 : corectat completare adresă

  Versiunea 2.3.0004 (26 ianuarie 2011)
  - fişe fiscale 2010 : corectat pentru locuri de muncă care apar de mai multe ori

  Versiunea 2.3.0003 (25 ianuarie 2011)
  - fişe fiscale 2010 : corectat pentru angajaţii care au ambele tipuri de fişă

  Versiunea 2.3.0002 (22 ianuarie 2011)
  - fişe fiscale 2010 : corectat pentru firmele fără puncte de lucru

  Versiunea 2.3.0001 (21 ianuarie 2011)
  - fişe fiscale 2010 : apar şi tichetele (de masă sau cadou), se pot face fişe separate pe puncte de lucru (dacă au cod fiscal separat) şi se completează corect în cazul contractelor de muncă multiple
  - rezolvat calcul CAS pentru salariile compensatorii

  Versiunea 2.3.0000 (19 ianuarie 2011)
  - s-au introdus zilele libere şi parametrii de lucru pentru anul 2011

  Versiunea 2.1.0028 (06 ianuarie 2011)
  - corectat calcul rubricile NI şi TCID din centralizatorul declaraţiei de şomaj pentru declaraţiile rectificative

  Versiunea 2.1.0027 (16 decembrie 2010)
  - reparat calculul numărului de CNPuri unice din declaraţia de şomaj pentru pensionari

  Versiunea 2.1.0026 (03 decembrie 2010)
  - îmbunătăţiri la modulul de note contabile
  - reparat calculul numărului de CNPuri unice din declaraţia de şomaj

  Versiunea 2.1.0025 (29 noiembrie 2010)
  - declaraţiile (CAS, şomaj, sănătate) sunt calculate corect şi în cazul angajaţilor cu mai multe contracte de muncă în cadrul aceleiaşi firme

  Versiunea 2.1.0024 (19 noiembrie 2010)
  - suma deductibilă pentru contribuţia de concedii şi indemnizaţii trimisă în declaraţia fiscală 100 este egală cu suma recuperată din contribuţia lunii curente (litera L din declaraţia de concedii şi indemnizaţii)

  Versiunea 2.1.0023 (04 noiembrie 2010)
  - limitare bază de calcul pe declaraţia de CAS pentru asiguraţii cu convenţii civile/drepturi de autor
  - corectat calcul rubrica NI din centralizatorul declaraţiei de şomaj

  Versiunea 2.1.0022 (14 octombrie 2010)
  - îmbunătăţit calcul medie zilnică folosită la certificate medicale
  - îmbunătăţit calcul pentru asiguraţii cu convenţii civile/drepturi de autor (contribuţii sănătate)
  - pentru angajaţii care beneficiază de Ordonanţa 13/2010 se bifează rubrica Scutire plata; deocamdată numai declaraţia de şomaj are rubrici speciale pentru scutirea de la plată

  Versiunea 2.1.0021 (07 octombrie 2010)
  - îmbunătăţit calcul pentru asiguraţii cu convenţii civile/drepturi de autor (limitare bază)
  - îmbunătăţit ecranul Actualizare\Personal\Pontaj zilnic

  Versiunea 2.1.0020 (01 octombrie 2010)
  - se pot introduce şi asiguraţii cu convenţii civile/drepturi de autor
  - actualizat nomenclator COR
  - în ecranul Actualizare\Personal\Pontaj zilnic se calculează şi totaluri concedii medicale

  Versiunea 2.1.0019 (24 august 2010)
  - în ecranul Diverse\Impartire Costuri rezolvat problema împărţirii pe districte

  Versiunea 2.1.0018 (20 august 2010)
  - pe declaraţia de şomaj se completează şi rubricile aferente angajaţilor scutiţi de plata contribuţiilor sociale conform Ordonanţei 13/2010

  Versiunea 2.1.0017 (11 august 2010)
  - se pot declara certificatele medicale conform Ordinului MS 430/2010 - rubricile speciale folosite se completează pentru fiecare certificat (rubricile înconjurate cu un chenar), iar din ecranul Actualizare\Raportare concedii medicale se selectează data raportării şi certificatele raportate, după care puteţi lista sau exporta declaraţia.

  Versiunea 2.1.0016 (30 iulie 2010)
  - în ecranul Actualizare\Personal\General au apărut, pentru respectarea modificărilor aduse Codului Fiscal, 2 rubrici noi la secţiunea pontaj: număr de tichete şi valoare tichete. Valoarea include atât valoarea aferentă tichetelor de masă, cât şi cea pentru tichetele cadou. Valoarea unui tichet de masă se poate seta de la Intretinere\Setari speciale.

  Versiunea 2.1.0015 (25 iunie 2010)
  - în ecranul Diverse\Impartire Costuri se generează un fişier costuri.html cu datele din raport

  Versiunea 2.1.0014 (18 iunie 2010)
  - reparat nume CAS pe declaraţia de concedii şi indemnizaţii

  Versiunea 2.1.0013 (14 iunie 2010)
  - modificat programul pentru a respecta noile norme privind concediile medicale (Ordinul 470 din 11.05.2010 şi Ordinul 485 din 25.05.2010)

  Versiunea 2.1.0012 (25 mai 2010)
  - în ecranul Diverse\Impartire Costuri se generează şi un fişier costuri.xls cu datele din raport

  Versiunea 2.1.0011 (17 mai 2010)
  - rezolvat calcul număr angajaţi la declaraţie rectificativă de şomaj

  Versiunea 2.1.0010 (11 mai 2010)
  - afişare corectă a lunilor în Diverse\Setare Concedii Medicale

  Versiunea 2.1.0009 (19 aprilie 2010)
  - rezolvat problemă la adăugare firme noi
  - când angajatul este în şomaj tehnic toată luna, în declaraţia de sănătate apare cu tipul "SS"
  - pe nota contabilă apar la poziţia "Cheltuieli salarii brute" şi sumele pentru şomaj tehnic
  - la calculul mediei pentru plata concediului de odihnă, dacă metoda de calcul este "la brut", se ţine cont de concediul de odihnă efectuat în ultimele 3 luni

  Versiunea 2.1.0008 (29 martie 2010)
  - rubricile de sporuri şi reţineri pot fi completate cu 6 cifre
  - pe declaraţia de CAS apar şi angajaţii cu bază de calcul 0 (dar număr de zile mai mare de 0)

  Versiunea 2.1.0007 (17 martie 2010)
  - rezolvat problemă la adăugare firme noi

  Versiunea 2.1.0006 (15 martie 2010)
  - la Diverse\Impartire Costuri există posibilitatea de a împărţi costurile pe districte
  - la declaraţia de comision ITM recalculează fondul şi contribuţia datorată la refacere
  - la Intretinere\Setari Speciale, la Procent spor/zi se poate specifica ca sporul zilnic să fie calculat folosind media zilnică în loc de salariul de încadrare

  Versiunea 2.1.0005 (04 martie 2010)
  - pe declaraţia de şomaj se completează şi rubricile aferente perioadei de şomaj tehnic
  - în ecranul de selectare firmă se poate valida/invalida o firmă (apare sau nu în listă)

  Versiunea 2.1.0004 (02 martie 2010)
  - reparat diverse erori (la intrare, ieşire, actualizare)
  - pe statul de plată apar separate sumele pentru anumite sporuri

  Versiunea 2.1.0003 (01 martie 2010)
  - la declaraţia de comision ITM se poate modifica suma plătită
  - în meniul Diverse apărut opţiunea Setare Concedii Medicale, de unde puteţi seta ca toate certificatele medicale dintr-o lună să fie rectificative (modificare) sau nerectificative
  - deducerea cuvenită angajatului nu mai ia în calcul suma de la rubrica Premii Profit
  - în declaraţia cu contribuţiile de sănătate se dublează angajaţii care au şi concedii medicale (o poziţie obişnuită plus una cu sume 0 pentru CM)
  - opţiunea de iniţializare date are acum un ecran de unde se poate selecta ce date să se şteargă, cu confirmarea operaţiei

  Versiunea 2.1.0002 (09 februarie 2010)
  - rezolvat problemă la copierea pe dischetă a declaraţiei cu contribuţiile de sănătate
  - se calculează soldul la declaraţia de concedii şi indemnizaţii chiar dacă nu sunt calcule pe anumite luni

  Versiunea 2.1.0001 (04 februarie 2010)
  - se pot trimite datele pentru declaraţia 100 şi pentru anul 2010
  - actualizat sumele şi procentele privind taxele

  Versiunea 2.1.0000 (15 ianuarie 2010)
  - in Intretinere\Setari speciale a aparut o noua rubrica pentru calcul invers, + CO; cand este bifata, salariul net introdus nu include concediul de odihna, care se adauga la salariul brut calculat
  - in Intretinere\Setari speciale a aparut o noua rubrica pentru evidenta platilor contributiei la sanatate, Fara sold; cand este bifata, pe declaratia de sanatate nu mai apar si soldurile anterioare
  - au fost adaugate zilele de sarbatori legale din anul 2010

  Versiunea 2.0.0019 (08 ianuarie 2010)
  - telefonul si adresa de email sunt trecute in declaratia de concedii si indemnizatii
  - adresa de email e trecuta in declaratiile de comision ITM, somaj si CAS
  - formatul numelor fisierelor declaratiei de concedii si indemnizatii este automat a1_LLAA_CUI si a2_LLAA_CUI

  Versiunea 2.0.0018 (17 septembrie 2009)
  - imbunatatit declaratia de somaj

  Versiunea 2.0.0017 (08 septembrie 2009)
  - actualizat declaratia de somaj conform MO 579/2009

  Versiunea 2.0.0016 (03 august 2009)
  - actualizat nomenclatoarele COR si de localitati (versiunea 2009)

  Versiunea 2.0.0015 (29 iulie 2009)
  - se poate face declaratie cu sanatate si pentru caselele de sanatate care nu au decat angajati fara contributie de sanatate
  - rezolvat problema debifarii rubricii in continuare la intrare in ecranul de certificate medicale

  Versiunea 2.0.0014 (24 iunie 2009)
  - se poate modifica numele cu care se salveaza fisierele declaratiei de concedii si indemnizatii, din Intretinere\Format nume fisiere

  Versiunea 2.0.0013 (23 iunie 2009)
  - pentru angajatii de tip PS nu mai trebuie introdus pontaj daca nu este bifat Regie, salariul realizat fiind egal cu cel de incadrare

  Versiunea 2.0.0012 (02 iunie 2009)
  - reparat problema adaugare firma
  - reparat problema calcul atunci cand programul este folosit simultan intr-o retea de calculatoare

  Versiunea 2.0.0011 (15 mai 2009)
  - reparat problema cu calcule pe luna 0
  - angajatii cu contributie de sanatate 0, dar sunt in CFS, CM, CIC, apar pe declaratia de sanatate
  - un nou tip de spor: sporul cumulativ zilnic; numarul de zile se trece la pontaj in rubrica Zile pontaj, iar procentul in rubrica Procent spor/zi din Intretinere\Setari speciale
  - pentru angajatii in somaj tehnic (conform OUG 28 / 25.03.2009) se trece numarul de zile in rubrica Zile somaj tehnic de la pontaj; daca numarul de zile este mai mare decat cel legal, diferenta se trece ca zile gol productie

  Versiunea 2.0.0010 (04 mai 2009)
  - imbunatatit verificarea certificatelor medicale inainte de declaratia de concedii si indemnizatii

  Versiunea 2.0.0009 (24 aprilie 2009)
  - la Intretinere\Setari speciale a aparut o rubrica Coeficient; in conditiile in care aceasta este bifata si tipul locului de munca este Muncitori, salariul realizat este calculat in functie de coeficientul de realizare al fiecarui angajat (1= salariul normal, 0.5= jumatate de salar)
  - la adaugarea unei firme se adauga automat si un loc de munca pentru acea firma
  - la verificarea CNPurilor se poate alege ca verificarea sa nu se mai faca si pentru angajatii stersi
  - nu se mai completeaza automat coeficientul de deducere cu 1 pentru CNPurile angajatilor straini (cele care incep cu 7,8 sau 9)

  Versiunea 2.0.0008 (09 martie 2009)
  - pe declaratia cu contributiile de sanatate angajatii care sunt pontati numai cu concediu fara salar apar daca este bifata rubrica asigurat din Date Personale
  - sumele de la Indemn. consiliu se aduna la fondul de contributii CAS al firmei

  Versiunea 2.0.0007 (05 martie 2009)
  - pe declaratia cu contributiile de sanatate apar si angajatii care sunt toata luna in concediu fara salar (dar numai daca nu este data plecarii completata)
  - rezolvat problema introducerii soldului initial pentru declaratia de concedii medicale pentru firmele noi
  - se calculeaza CAS si pentru suma de la rubrica Indemn. consiliu
  - la calcul se verifica daca sunt angajati care nu au setata casa de sanatate

  Versiunea 2.0.0006 (11 februarie 2009)
  - rezolvat problema copiere fisiere
  - rezolvat cotele de CAS

  Versiunea 2.0.0005 (05 februarie 2009)
  - declaratia fiscala (100, 102) se poate face si pentru anul 2009
  - introdus cotele la fondul de accidente de munca pentru anul 2009
  - introdus cotele de CAS valabile din februarie 2009

  Versiunea 2.0.0004 (29 ianuarie 2009)
  - diverse optimizari

  Versiunea 2.0.0003 (26 ianuarie 2009)
  - diverse optimizari

  Versiunea 2.0.0002 (20 ianuarie 2009)
  - imbunatatit lista de costuri pe locuri de munca
  - imbunatatit fisa personala
  - reparat refacerea platilor pentru firmele platitoare semestrial

  Versiunea 2.0.0001 (16 ianuarie 2009)
  - actualizat fisele fiscale pentru anul 2008
  - imbunatatit ecranul de Inregistrare
  - la Declaratia 100 s-a reparat calculul in cazul firmelor care platesc semestrial
  - la declaratia de concedii medicale intreaba daca vreti sa faceti declaratie rectificativa doar daca nu sunt certificate medicale introduse
  - la declaratia cu contributiile de sanatate s-a actualizat lista cu tipurile de asigurati

  Versiunea 2.0.0000 (12 ianuarie 2009)
  - actualizat salariul minim, salariul mediu, contributiile si zilele libere pentru anul 2009
  - copierea fisierelor declaratiei cu contributiile de sanatate se copiaza in directorul firmei daca optiunea Un singur director declaratii este selectata
  - adaugat in ecranul Setari speciale optiunea Ecran logon pentru a afisa sau nu ecranul cu utilizator/parola la intrarea in program (are efect numai daca nu sunt utilizatori definiti)
  - adaugat in ecranul Setari speciale optiunea Insumare contrib. sanatate firma pentru a se trece toata contributia de sanatate datorata de angajator pe casa de sanatate la care este arondat angajatorul (nu se imparte ca si contributiile angajatilor pe case de sanatate)
  - reparat unele probleme in cazul in care mai multi utilizatori folosesc programul simultan
  - la Actualizare\Declaratii Dir. Sanitara preia datele salvate (daca exista) atunci cand se schimba luna sau anul
  - rearanjat ecranul de Setari speciale
  - nu mai este afisat tabelul cu date inainte de declaratia comisionului ITM
  - la Actualizare date locuri de munca se verifica la salvare daca sunt completate toate rubricile si la adaugare se completeaza automat majoritatea rubricilor
  - la actualizarea personalului se verifica completarea locului de munca
  - la Calcul se fac mai multe verificari
  - pe statul de plata s-a adaugat coloana Ded. impozit, pentru sumele care sunt scutite de impozit (de exemplu asigurarile facultative de sanatate)
  - a aparuti o noua optiune (Diverse \ Impartire Costuri) care permite afisarea diferitelor costuri pe locuri de munca (sau filiale)

  Versiunea 1.4.0015 (12 noiembrie 2008)
  - adaugat verificare sume scutiri si reduceri din declaratia de somaj
  - eliminat formatul vechi de declaratii de concedii medicale (cele vechi se listeaza in formatul nou)

  Versiunea 1.4.0014 (10 noiembrie 2008)
  - optimizare recuperare date salvate

  Versiunea 1.4.0013 (05 noiembrie 2008)
  - optimizare calcule si indexari la calculul datelor din declaratiile de la directia sanitara

  Versiunea 1.4.0012 (04 noiembrie 2008)
  - s-a rezolvat declaratia de CAS in cazul pensionarilor cu norma exprimat in ore/luna
  - in Intretinere\Modificare arhiva se pot trece angajatii din arhiva (din statele de plata) de pe un loc de munca pe altul sau pot fi stersi; aceasta optiune este folositoare mai ales in cazul statelor rectificative

  Versiunea 1.4.0011 (06 octombrie 2008)
  - s-a modificat salariul minim la 540 incepand cu luna octombrie

  Versiunea 1.4.0010 (04 august 2008)
  - conform Ordonantei 93/2008 se datoreaza contributia de sanatate si asupra veniturilor neimpozabile

  Versiunea 1.4.0009 (23 iulie 2008)
  - modificare la declaratia 100 : se poate selecta si luna 6 pentru platitorii semestriali
  - s-a modificat salariul minim la 500 si pentru semestrul 2, urmare a deciziei guvernului

  Versiunea 1.4.0008 (10 iulie 2008)
  - modificat tipul platii anuala in semestriala, astfel incat ONGurile sunt trecute automat la plata semestriala
  - la lista de Viramente exista acum si optiunea listarii semestriale

  Versiunea 1.4.0007 (14 martie 2008)
  - avertizare la declaratia de concedii si indemnizatii (cand se genereaza automat declaratia rectificativa)
  - rezolvat blocarea aplicatiei dupa ce se incerca generarea listei cu miscari
  - la declaratia cu contributia de sanatate apar toti angajatii care sunt pontati in luna, si pe centralizator toate casele de sanatate

  Versiunea 1.4.0006 (05 martie 2008)
  - la declaratia cu contributia de sanatate, pe anexa 3a apar acum si angajatii care sunt toata luna in concediu medical

  Versiunea 1.4.0005 (18 februarie 2008)
  - fondul de garantare in cazul membrilor cooperatori este 0 (incepand cu ianuarie 2008)

  Versiunea 1.4.0004 (14 februarie 2008)
  - la declaratiile rectificative de somaj completeaza campul TA la tip rectificativa S
  - rezolvat problema adaugarii de luni noi in declaratia 100

  Versiunea 1.4.0003 (13 februarie 2008)
  - rezolvat transmiterea datelor in declaratia 100 si 102
  - in declaratia de sanatate (3c), concedii si indeminizatii (anexa 1) si cea de comision se rotunjeste la 1 contributia daca este intre 0 si 1

  Versiunea 1.4.0002 (11 februarie 2008)
  - in declaratia de somaj, anexa 2, apare noul cod CAEN
  - rezolvat problema persoane intretinute la fise fiscale
  - rezolvat calculul contributiilor angajatorului (de sanatate, somaj, concedii si indemnizatii, comision carnete de munca), se rotunjeste la 1 contributia daca este intre 0 si 1
  - in statul de plata contributia de CAS a angajatorului si cea la FAAMBP se calculeaza si pentru zilele de concediu medical platit

  Versiunea 1.4.0001 (08 februarie 2008)
  - modificat in fereastra Vezi modificari formatarea textului (acum este identica cu cea de pe internet)
  - adaugat optiunea la brut la Intretinere\Setari speciale, pentru a calcula media zilnica folosita la calculul concediului de odihna folosind salariul brut in loc de salariul realizat

  Versiunea 1.4.0000 (06 februarie 2008)
  - actualizat procentele pentru fondul de risc; in Actualizare date firma trebuie selectat noul cod CAEN din rubrica CAEN 2008
  - modificat modul de calcul a contributiei la fondul de risc si a contributiei la CAS a angajatorului conform OUG 91/2007
  - actualizat calculul contributiei personale la somaj
  - actualizat declaratia de somaj
  - rubrica Ore/luna din fereastra General permite valori pana la 200 (anterior limita era 99)

  Versiunea 1.3.0034 (05 februarie 2008)
  - introdus posibilitatea de a actualiza programul automat : din fereastra Despre se da clic pe Actualizare, se alege Internet sau Local (caz in care trebuie gasita calea spre fisierul upgsal.exe), se da Descarca pentru a descarca noua versiune, Verifica pentru a verifica exact ce versiune s-a adus sau Actualizare pentru a inlocui versiunea existenta cu cea adusa
  - sunt recunoscute CNPurile angajatilor comunitari (cele care incep cu 7)

  Versiunea 1.3.0033 (31 ianuarie 2008)
  - corectat problema datei lichidarii in fisele fiscale

  Versiunea 1.3.0032 (31 ianuarie 2008)
  - imbunatatit transmiterea fiselor fiscale (2007) catre programul ministerului de finante
  - rezolvat problema numarului de angajati in declaratia rectificativa de somaj

  Versiunea 1.3.0031 (29 ianuarie 2008)
  - modificat baza de calcul a contributiei personale de somaj (din ianuarie 2008 este salariul brut realizat)

  Versiunea 1.3.0030 (15 ianuarie 2008)
  - introdus grila de sume si procente valabile pentru 2008 (cu exceptia grilei cu procentul pentru fondul de risc)

  Versiunea 1.3.0029 (10 ianuarie 2008)
  - rezolvat problema sumelor din declaratiile de sanatate si directia muncii (in declaratii si lista de viramente)
  - cf. Ordinului nr. 903 din 19.11.2007 s-a modificat modul de calcul al contributiei pentru sanatate pentru angajatii neplatitori de impozit pe venit, adica pentru cei care nu au si alte venituri se retine contributia calculata la salariul minim iar angajatorul plateste contributia de sanatate ca si pentru angajatii platitori de impozit

  Versiunea 1.3.0028 (08 ianuarie 2008)
  - - rezolvat prblema calcul concediu de odihna pentru angajatii avand norma exprimata in ore pe luna

  Versiunea 1.3.0027 (04 ianuarie 2008)
  - se poate selecta luna de lucru si din anii 2008-2010

  Versiunea 1.3.0026 (19 decembrie 2007)
  - pe statul de plata s-a adaugat coloana salariu realizat
  - din fereastra Despre se poate apasa pe Vezi modificari si se deschide o fereastra unde puteti citi ce modificari s-au adus programului de salarii
  - corectat coloana CAS Firma datorat din lista de viramente (trimestriala sau anuala)
  - la Diverse\Calcul invers nu mai efectueaza calcule daca nu e selectat nici un angajat

  Versiunea 1.3.0025 (17 decembrie 2007)
  - la Intretinere\Reindexare se face si reindexarea tabelului cu datele din declaratiile de sanatate

  Versiunea 1.3.0024 (12 decembrie 2007)
  - se pot face acum si declaratiile rectificative de somaj in care nu sunt modificari din partea angajatilor si nici nu se modifica codul fiscal al firmei

  Versiunea 1.3.0023 (11 decembrie 2007)
  - rezolvat problema cu asiguratii plecati din firma la declaratia cu contributiile de sanatate

  Versiunea 1.3.0022 (07 decembrie 2007)
  - rezolvat problema declaratiei cu contributiile de sanatate pentru casele de sanatate care nu folosesc programul standard (Brasov, Constanta, Covasna, etc.)
  - s-a adaugat o noua optiune : la declaratia cu contributiile de sanatate (incepand cu octombrie 2007) se poate alege daca pe coloana datorat se trece suma total datorata sau numai cea pentru luna curenta (din Intretinere\Setari speciale se bifeaza/debifeaza Datorat san. lunar)

  Versiunea 1.3.0021 (06 decembrie 2007)
  - rezolvat problema la declaratiile de CAS aferente anului 2003
  - rezolvat problema sumelor aferente accidentelor de munca si bolilor profesionale pe declaratia de concedii medicale

  Versiunea 1.3.0020 (26 noiembrie 2007)
  - rezolvat o problema de rotunjire a contributiei de concedii si indemnizatii

  Versiunea 1.3.0019 (22 noiembrie 2007)
  - pe statul de plata apare si contributia CCI (numai daca este bifata rubrica Toate; aceasta rubrica reprezinta numai contributia, fara a tine cont de suma de recuperat din FNUASS)
  - reparata declaratiile CAS (pentru concediile medicale de accidente de munca si boli profesionale)
  - la centralizatorul declaratiei cu contributia de sanatate nu mai apar casele de sanatate care au toate sumele 0

  Versiunea 1.3.0018 (16 noiembrie 2007)
  - contributia pentru concedii si indemnizatii este redusa si cu concediile medicale acordate angajatilor scutiti de impozit
  - apare specificat denumirea locului de munca pe statul de plata (daca nu este bifata optiunea Toate)

  Versiunea 1.3.0017 (15 noiembrie 2007)
  - declaratiile cu contributia de concedii si indemnizatii si lista viramentelor lunare actualizate pentru neplatitorii de impozit pe salarii (necesita recalcularea datelor declaratiei pentru directia sanitara)
  - adaugata suma pentru ore suplimentare pe statul de plata

  Versiunea 1.3.0014 (12 noiembrie 2007)
  - declaratiile cu contributiile la sanatate sunt actualizate pentru varianta octombrie 2007 (modul de lucru ramane identic)

  Versiunea 1.3.0013 (08 noiembrie 2007)
  - se pot face declaratii de somaj rectificative incepand cu ianuarie 2007

  Versiunea 1.3.0012 (01 noiembrie 2007)
  - din luna octombrie 2007, neplatitorii de impozit sunt neasigurati la sanatate (nu se mai retine CASS nici de la angajat, nici de la angajator), cei in cauza fiind obligati sa-si faca contracte de asigurare personale
  - reparat calcul concedii medicale
  - introdus nota contabila cu salariile: Versiunea 1.3.0011 (16 octombrie 2007)
  - reparata problema la copierea pe discheta a fisierelor declaratiei cu contributiile la sanatate si cand este debifata optiunea Directoare separate declaratie sanatate (din Intretinere\Setari speciale)

  Versiunea 1.3.0010 (12 octombrie 2007)
  - reparata problema la copierea pe discheta a fisierelor declaratiei cu contributiile la sanatate

  Versiunea 1.3.0009 (11 octombrie 2007)
  - se poate selecta directorul unde se copiaza diversele fisiere (declaratii, fise fiscale, etc.) : din Intretinere\Selectare director declaratii sau apasand butonul din dreapta rubricii Copiere pe discheta din ecranul Liste

  Versiunea 1.3.0008 (09 octombrie 2007)
  - rezolvat lista baza de calcul concedii medicale
  - inclusa posibilitatea de a copia fisierele declaratiilor (CAS, somaj, concedii medicale) pe discheta direct in directorul cu numele firmei (de la Intretinere\Setari speciale se bifeaza Un singur director declaratii)
  - inclusa rubrica "Numar dosar ITM" care apare pe statele de plata si centralizator (din Intretinere\Actualizare date firma)

  Versiunea 1.3.0007 (08 octombrie 2007)
  - pe lista de viramente apar rubricile avans, rest de plata si deducere somaj
  - ordinea campurilor din lista de viramente lunara si cea trimestriala acum este identica
  - se poate modifica suma pentru concediul de odihna : din Intretinere\Setari speciale se bifeaza CO modificabil; daca se doreste calculul automat la anumite persoane se trec numai zilele si la suma 0
  - angajatii care sunt in concediu medical toata luna (fara zile lucrate) apar acum in declaratia de contributii la sanatate

  Versiunea 1.3.0006 (24 septembrie 2007)
  - rezolvat problema scrierii pe discheta a fisierelor declaratiei de concedii medicale

  Versiunea 1.3.0005 (12 septembrie 2007)
  - rezolvat declaratiile CAS pentru cazul membrilor AGA si a altor persoane fara contract de munca
  - la Actualizare\Declaratii Dir. Sanitara a aparut o noua rubrica (Recuperata) unde se trece suma recuperata cu cerere de la FNUASS (aceasta suma va influenta soldul lunii urmatoare)
  - rezolvat problema limitarii contributiei pentru concedii si indemnizatii
  - in lista lunara a viramentelor apar noile rubrici privitoare la contributia de concedii si indemnizatii

  Versiunea 1.3.0004 (11 septembrie 2007)
  - rezolvat problema calcului restului de plata a contributiei la somaj in cazul subventiilor acordate conform Legii 72 din 2007

  Versiunea 1.3.0003 (10 septembrie 2007)
  - imbunatatire declaratia 100

  Versiunea 1.3.0002 (07 septembrie 2007)
  - declaratie de concedii medicale cu modificarile din august 2007 (pentru luna august 2007 se completeaza mai intai rubrica de Total suma anterioara de recuperat pentru CM cu soldul ramas de recuperat, acesta se calculeaza automat din septembrie 2007)
  - la certificate medicale se poate completa codul de urgenta medico-chirurgicala, codul de boala infecto-contagioasa si tipul rectificarii (modificare, adaugare sau stergere asigurat)

  Versiunea 1.3.0001 (04 septembrie 2007)
  - calcul concedii medicale conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 830 din 23 aprilie 2007
  - calcul CAS conform Legii 250/2007 (scoasa limitarea contributiei platite de angajat)
  - declaratie CAS conform Ordinului 680 din 2007
  - s-a introdus un nou tip de subventie la somaj (conform Legii 72 din 2007)
  - declaratie somaj conform Ordinului 662 din 2007