DESPRE NOIPRODUSESERVICIIDESCARCĂSUPORTCARIERE  
SERVICII

          English version


Servicii

Servicii de asistenţă tehnică
 1. Odată cu achiziţionarea oricărui program produs de DIEL SOFTWARE clienţii noştri beneficiază de 3 luni de implementare gratuită, conform contractului de vânzare - cumpărare;
 2. În această perioadă asigurăm servicii de asistenţă tehnică şi consultanţă în mod gratuit. De asemenea, toate actualizările legislative şi funcţionale se realizează fără nici o obligaţie de plată din partea beneficiarului;
 3. Asistenţa se realizează prin telefon, e-mail, la sediul furnizorului sau la sediul clientului, în acest caz clientul suportând doar cheltuielile de deplasare în perioada de implementare gratuită şi aceasta doar dacă sediul beneficiarului este în afara judeţului Cluj.


 4. După perioada de 3 luni, DIEL SOFTWARE oferă posibilitatea încheierii de contracte de asistenţă tehnică. Există 2 tipuri de contracte:

  1. Contracte cu abonament plătibile lunar, semestrial sau anual;

  2. Contracte fără abonament cu plata în funcţie de lucrările realizate.

  Valoarea contractelor de tip abonament se calculează în funcţie de: varianta monopost sau reţea, numărul de staţii şi aplicaţiile DIEL instalate; în contractele de tipul A valoarea contractului acoperă toate actualizările legislative şi funcţionale atât pentru versiunile monopost cât şi pentru cele de reţea. De asemenea, se asigură intervenţiile de urgenţă necesare pentru buna funcţionare a aplicaţiilor Diel. În cazul contractelor de tipul B obligaţia de plată rezultă ca urmare a serviciilor realizate de furnizor: actualizări ale programelor, intervenţii de urgenţă, inclusiv cheltuieli de deplasare acolo unde este cazul.

Servicii asigurate la implementare:
 • Analiză economică efectuată împreună cu specialiştii beneficiarului;
 • Consultanţă pentru configurarea datelor iniţiale;
 • Consultanţă privind configuraţia hardware atât la varianta monopost cât şi reţea;
 • Configurare rapoarte;
 • Recomandări privind aspecte ale modului de utilizare;
 • Consultanţă în probleme economice, financiare sau de gestiune;
 • Asistenţă tehnică pe parcursul implementării programelor Diel.

Alte servicii asigurate de DIEL
 • Consultanţă privind configuraţiile hardware necesare funcţionării aplicaţiilor DIEL;
 • Consultanţă privind modificările legislative în domeniul economic şi implicaţiile acestora în funcţionarea sistemelor informatice DIEL;
 • Asistenţă tehnică în domeniul sistemelor de operare şi al aplicaţiilor software de firmă;
 • Consultanţă privind funcţionarea echipamentelor hardware (calculatoare, imprimante, etc);
 • Configurare simplă ale reţelelor de calculatoare;
 • Asistenţă tehnică privind conectarea caselor de marcat şi a cititoarelor de coduri de bară, instalarea corectă a driverelor corespunzătoare şi interfaţarea acestora cu calculatorul.


Contabilizat.ro