DESPRE NOIPRODUSESERVICIIDESCARCĂSUPORTCARIERE  
DESPRE NOI
  - Clienţi
  - Portofoliu
  - News

          English version


Clienţi

Descriere generală

Compania Diel Software SRL a cunoscut o continuă dezvoltare de la înfiinţare până în prezent. Aceasta s-a materializat într-un număr tot mai mare de beneficiari care apelează la produsele şi serviciile noastre şi a dus la obţinerea unui binemeritat prestigiu pe piaţa românească de software.

Odată cu creşterea calităţii şi complexităţii aplicaţiilor noastre, a crescut şi numărul şi importanţa beneficiarilor produselor noastre.

După o activitate de aproape 14 ani în domeniu, Diel Software se mândreşte cu peste 500 clienţi şi un număr de peste 1500 licenţe de produse proprii vândute:
 • Societăţi comerciale;
 • Regii autonome;
 • Fundaţii şi organizaţii nonguvernamentale;
 • Persoane fizice autorizate.

Beneficiarii noştri activează în domenii cum sunt:
 • Producţia;
 • Comerţul cu ridicata sau cu amănuntul;
 • Servicii;
 • Transporturi;
 • Educaţie.

Ce oferim clienţilor noştri:
 • Produse informatice standard în domeniul economic;
 • Aplicaţii software adaptate la cerere;
 • Consultanţă privind utilizarea produselor proprii;
 • Consultanţă în utilizarea produselor software de firmă precum şi a echipamentelor hardware;
 • Servicii în domeniul informaticii şi a echipamentelor hardware;
 • Servicii în domeniul reţelelor de calculatoare.

În toţi aceşti ani am oferit partenerilor noştri: competenţă, seriozitate, stabilitate şi adaptabilitate la schimbările inerente în dezvoltarea societăţilor comerciale.

Care sunt atuurile noastre în relaţiile cu beneficiarii produselor noastre:
 • Competenţa angajaţilor în domenii precum analiza economică, programare, ştiinţa calculatoarelor, inginerie electronică şi comunicaţii;
 • Experienţa angajaţilor în domeniu este între 5 şi 16 ani;
 • Principalele atuuri: experienţa personalului, competenţa în informatică dar şi în domeniile conexe, perseverenţa la implementare, adaptare la cerinţele dar şi la nivelul de competenţă în informatică a personalului care foloseşte aplicaţiile;
 • Infrastructura: sediu în centru, birotică, maşini pentru deplasare.

Produse DIEL

Produsele noastre se împart în două categorii principale:
 • programe standard care se adresează tuturor beneficiarilor şi se pot utiliza în orice tip de activitate;
 • aplicaţii personalizate destinate unor categorii de clienţi cum sunt cei care activează în domenii precum : producţie, hoteluri, restaurante.

Aplicaţii personalizate dezvoltate cu aceşti parteneri:
 • Urmărirea producţiei;
 • Calculul salariilor folosind producţia zilnică realizată utilizând inclusiv cititoare pentru coduri de bară;
 • Gestiune materiale şi consumuri în sistem lohn;
 • Gestiune Restaurante;
 • Program de management hotelier;
 • Urmărirea consumurilor auto.

Diel Software a dezvoltat aplicaţii specifice pentru clienţii cu activităţi de producţie, aceasta reprezentând o componentă importantă a activităţii noastre:
 • Peste 90 din clienţii noştri sunt fabrici din care 70% cu capital străin sau mixt;
 • Producţie mobilier şi produse din lemn, produse chimice, confecţii şi încălţăminte, ceramică, sticlărie şi globuri, panificaţie şi cofetării, carmangerii şi produse din carne;
 • În industria mobilei avem peste 10 clienţi din care 7 au între 200 şi 500 de angajaţi;
 • La peste 40 de fabrici sunt implementate programe de lansare şi urmărire a producţiei adaptate la cerinţele beneficiarului.

Parteneriat cu clienţii

Odată începută o colaborare, noi dezvoltăm un adevăr parteneriat cu clienţii noştri, concretizat prin:
 • Analiză economică efectuată împreună cu specialiştii beneficiarului în vederea implementării aplicaţiilor;
 • Asistenţă tehnică pe parcursul implementării programelor Diel;
 • Consultanţă în probleme legate de funcţionarea sistemelor informatice, cu componentele software şi hardware corespunzătoare;
 • Consultanţă în probleme economice, financiare sau de gestiune, folosind astfel experienţa unei activităţi desfăşurată de specialiştii Diel într-o perioadă lungă de timp.


Pentru portofoliul de clienţi clic aici...


Contabilizat.ro