DESPRE NOIPRODUSESERVICIIDESCARCĂSUPORTCARIERE  
PRODUSE
  - Contabilitate generală
  - Calculul salariilor
  - Gestiunea stocurilor
  - Imobilizări
  - Module suplimentare

          English version


Calculul salariilor

Această aplicaţie este un instrument eficient destinat urmăririi evidenţei personalului salariat dintr-o firmă precum şi calculării drepturilor salariale şi a taxelor legate de salarii, datorate la bugetul de stat şi cel al asigurărilor sociale.

Caracteristici generale
 • Poate lucra cu normă întreagă sau parţială;
 • Permite calculul direct sau invers al salariului lunar;
 • Calculează automat concediile medicale;
 • Calculul valorii cuvenite pentru concediile de odihnă;
 • Calculul sumelor cuvenite pentru ore suplimentare;
 • Permite lucrul în regie dar şi în acord;
 • Importă date din programul de calcul primar al salariilor (modulul producţie), care generează pontajele şi veniturile realizate în funcţie de realizările din producţie;
 • Exportă pe dischetă în format electronic fişierele necesare băncilor pentru plata pe card a salariilor;
 • Permite simularea calculului salariilor;
 • Poate calcula salariul brut pornind de la cel net, varianta numită calcul invers;
 • Generează în format electronic declaraţiile cerute de ITM, ANOFM, CNPAS, etc.
 • Verifică dacă CNP-ul introdus este corect;
 • Există posibilitatea evidenţei atât a salariaţilor angajaţi cu carnete de muncă, cât şi a celor angajaţi cu contract de prestări servicii sau cumul de funcţii;
 • Salvează datele şi recuperează date anterior salvate.
Avantaje şi facilităţi oferite
 • Aplicaţia este uşor de utilizat şi de configurat;
 • Poate fi folosită atât pe un singur calculator, cât şi în reţea;
 • Aplicaţia poate lucra simultan cu mai multe societăţi sau cu mai multe filiale.
Configurări Moduri de lucru
 • Datele firmei: denumire, cod fiscal, bancă, cont IBAN, etc.;
 • Se culeg districtele şi locurile de muncă (departamentele);
 • Se definesc locurile de muncă: tip calcul, număr de zile lucrătoare pe lună, etc.
 • Date personale pentru angajaţi: nume, adresă, act de identitate, cnp, etc;
 • Date generale despre personal: funcţia, marca, salar de încadrare, etc.
 • Evidenţă persoane întreţinute cu calculul automat al deducerii;
 • Sunt culese pontajele, concediile medicale, concediile de odihnă, sporurile de diferite tipuri;
 • Sunt culese reţinerile: avans, rate, CAR, popriri, sindicat;
 • Se pot configura procentele de aplicare a diverselor taxe şi de asemenea impozitarul.
Declaraţii editate şi cu export în format electronic
 • Declaraţie asigurări sociale;
 • Declaraţie şomaj;
 • Declaraţie asigurări de sănătate;
 • Statul de plată către ITM;
 • Declaraţie comision ITM;
 • Declaraţie concedii şi indemnizaţii;
 • Fişe fiscale.
Rapoarte editate de aplicaţie
 • State de plată pe locuri de muncă, cu calcul direct sau invers, pe format A3 sau A4;
 • Centralizatoare pe locuri de muncă precum şi liste cu viramentele;
 • Fluturaşi cu avans şi cu restul de plată;
 • Alte situaţii editate: lista alfabetică cu personalul, lista persoanelor aflate în întreţinere, listă avans, situaţia învoirilor, listă semnături, etc.;
 • Situaţia analitică a tichetelor de masă;
 • Fişa personală pentru toti angajaţii.


Contabilizat.ro