DESPRE NOIPRODUSESERVICIIDESCARCĂSUPORTCARIERE  
PRODUSE
  - Contabilitate generală
  - Calculul salariilor
  - Gestiunea stocurilor
  - Imobilizări
  - Module suplimentare

          English version


Gestiunea stocurilor

Acest modul are ca principal scop urmărirea cantitativ - valorică a stocurilor în cazul gestiunilor de tip depozit, magazin, producţie sau custodie. De asemenea, are rolul de a edita documente primare precum şi de a furniza documente centralizatoare necesare atât din punct de vedere managerial cât şi contabil. Aplicaţia este prevazută cu un instrument puternic de evidenţă a gestiunilor specifice activităţii de producţie, inclusiv cu posibilitatea descărcării automate de materii prime şi materiale, pe baza reţetarelor sau consumurilor specifice încărcate anterior.

Caracteristici generale
 • urmărirea cantitativ-valorică a stocurilor în cazul gestiunilor de tip depozit, magazin, producţie, custodie;
 • lucrul cu mai multe firme, fiecare cu mai multe gestiuni;
 • împărţirea produselor pe grupe şi subgrupe în cadrul unei gestiuni;
 • editarea documentelor de intrare şi ieşire (recepţii, importuri, avize, facturi, bonuri de transfer, note de modificare de preţ, bonuri de consum, export, comenzi, etc.);
 • liste şi centralizatoare referitoare la stocuri, documente de intrare, documente de ieşire, raport de gestiune, ofertă preţ, contracte, etc.;
 • evidenţă lei şi în valută a produselor pe tot traseul lor în gestiune;
 • încărcarea normelor de consum în scopul descărcării automate a materialelor din stoc;
 • editarea rapoartelor de producţie cu calculul automat al costului pe produs finit;
 • urmărirea formularelor cu regim special pe serii de numere, produse înseriate, etc.;
 • comunicare reciprocă a datelor între gestiune şi casa de marcat;
 • grafice referitoare la situaţii statistice pentru stocuri, mişcări, parteneri;
 • transferul automat al datelor de gestiune în modulul de contabilitate generală;
 • transferul automat al produselor între puncte de lucru diferite;
 • calculul automat al preţului pentru produsele din import însoţite de taxe vamale, comisioane vamale, transport, accize, etc.;
 • facturarea automată (parţială sau totală) a avizelor recepţionate precum şi a celor emise;
 • urmărirea facturării avansului/ratelor pe bază de contract;
 • posibilitatea restricţionării parţiale a accesului pentru diferite categorii de utilizatori;
 • gestionarea discountului atât la documentele de intrare cât şi cele de ieşire;
 • editarea comenzilor de produse emise către furnizori;
 • urmărirea stocului având ca referinţă un stoc minim acceptat;
 • editare invoice, packing list pentru documentul de export (pe paleţi, cutii, etc.)
Documente de intrare în gestiune
 • editează recepţii de la furnizori interni, recepţii din import, recepţii la avize de la furnizori, facturi la avize recepţionate, corecţii stoc, note modificare preţ;
 • vizualizare pe ecran şi listare la imprimantă a documentelor în format de recepţie;
 • consultare şi modificare a documentelor existente, căutare rapidă pe bază de filtre;
 • împărţirea proporţională a valorii de transport în valoarea fiecărui produs importat;
 • calculul direct al preţului final al produsului importat pornind de la preţul în valută, transport, taxe vamale, accize etc; dar şi prin calcul invers pornind de la sumele finale înscrise în DVI;
 • posibilitatea corectării stocului scriptic în urma inventarului, printr-un document numit corecţie de stoc;
 • încărcarea notelor de modificare de preţ în cazul gestiunilor de tip magazin;
 • vizualizarea intrărilor automate de produse în urma bonului de transfer din alte gestiuni.
Documente de ieşire din gestiune
 • editează facturi, avize, facturi la avize emise, bonuri de consum, bonuri de transfer între gestiuni, bonuri de casă, încasări pe card şi tichete de masă;
 • vizualizare pe ecran şi listare la imprimantă a documentelor în format de formular tipizat atât în mărime A4 cât şi A5;
 • gestionarea discountului procentual aplicat produselor cu afişarea lui separată sau inclusă în preţ;
 • evidenţierea separată a facturilor plătite cu bon de casă şi chitanţă fiscală;
 • posibilitatea încărcării chitanţelor la momentul facturării;
 • vânzarea produselor pornind de la preţul de vânzare în orice valută şi transformat în lei la cursul dorit;
 • vizualizarea rapidă a fişei de magazie a produsului ce urmează a fi facturat;
 • consultarea vânzărilor anterioare pentru acelaşi produs către acelaşi client şi preluarea preţului de vânzare dintr-o vânzare anterioară;
 • facturarea abonamentelor conform contractelor încheiate;
 • facturarea avansului şi a ratelor cu preluarea sumelor din contracte şi evidenţierea ratelor rămase de facturat;
 • afişarea la alegere a explicaţiilor pentru produsele facturate;
 • editarea informaţiilor legate de delegaţi, emitenţi, agenţi etc.;
 • descărcarea stocului pe bază de bonuri de consum în cazul consumului de materiale, casare, deteriorare, protocol, etc.;
 • transferul produselor dintr-o gestiune în alta cu actualizarea automată a intrării în gestiunea de destinaţie;
 • emitere de avize către clienţi;
 • facturare cu preluare automată a produselor avizate anterior, alegerea lor poate fi aviz cu aviz, pe perioada de avizare sau alegând fiecare produs;
 • încărcarea cantitativ valorică sau numai valorică a vânzărilor încasate prin bonuri de casă şi încasări card, tichete de masă;
Producţie
 • se poate folosi în diferite domenii: panificaţie, cofetării, restaurante, industria lemnului, producţie obiecte sanitare, etc.;
 • posibilitatea încărcării reţetarelor (norme de consum de materii prime pentru produse finite);
 • editarea rapoartelor de producţie cu calculul automat al costului de producţie al produselor finite;
 • generarea automată a descărcării din stoc a materiilor prime conform reţetei;
 • posibilitatea preluării automate a reţetei de pe un alt produs finit;
Rapoarte
 • posibilitatea filtrării informaţiilor listate în funcţie de opţiunea utilizatorului;
 • posibilitatea selectării de opţiuni pentru liste;
 • liste în lei dar şi în valută;
 • permite selectarea perioadei între două date definite;
 • liste referitoare la stocuri: balanţe de stocuri, liste de stoc, oferte de preţ, fişe de magazie;
 • centralizatoare pe intrări, ieşiri (pe documente) pentru toate tipurile de documente folosite;
 • liste cu intrările/ieşirile (pe produse, totaluri pe grupe şi subgrupe), pentru toate documentele;
 • lista de inventar cu posibilitatea introducerii stocurilor faptice sau preluarea lor automată din documentele de corecţie de stoc;
 • liste cu adaosul la intrare pentru magazine, liste cu adaosul la ieşire pentru depozite;
 • lista de comparaţie a stocului cu stocul minim introdus;
 • centralizatoare pe conturi;
 • raport de gestiune cu opţiune de total sume pe zi sau defalcate pe documente;
 • lista comenzilor făcute la furnizor (livrate sau doar comandate, etc.)
Alte opţiuni
 • reprezentarea grafică cantitativ-valorică a mişcărilor de produse, pe săptămână sau lună, pe furnizori şi clienţi;
 • lucrul cu utilizatori definiţi (cu parolă), opţional se poate restricţiona accesul în anumite zone ale programului pentru diferiţi utilizatori;
 • legatură online şi offline cu diferite tipuri de case de marcat.


Contabilizat.ro