DESPRE NOIPRODUSESERVICIIDESCARCĂSUPORTCARIERE  
PRODUSE
  - Contabilitate generală
  - Calculul salariilor
  - Gestiunea stocurilor
  - Imobilizări
  - Module suplimentare

          English version


Imobilizări şi calculul amortizărilor

Această aplicaţie este un instrument eficient de urmărire a imobilizărilor corporale şi a celor necorporale amortizabile aflate în patrimoniul societăţilor comerciale, cu evidenţierea datelor de intrare şi iesire, a valorilor de inventar, a celor amortizate şi a celor rămase de amortizat conform legislaţiei în vigoare.

Caracteristici generale
 • Aplicaţia permite evidenţierea individuală a fiecărui mijloc fix sau obiect de inventar, de la intrarea în gestiune până la ieşire;
 • Se pot opera mai multe tipuri de mişcări: recepţii la facturile de cumpărare, transfer între secţii sau gestiuni, ieşiri prin casare, vânzare sau transfer;
 • De asemenea se pot contabiliza operaţiuni precum conservarea sau modificarea valorii de inventar;
 • Programul poate lucra simultan cu mai multe societăţi precum şi cu mai multe gestiuni şi secţii;
 • Permite reevaluarea mijloacelor fixe conform legislaţiei;
 • Aplicaţia asigură urmărirea amortizării mijlocului fix pe o perioadă determinată, inclusiv editarea fişei mijlocului fix;
 • Sunt predefinite toate rapoartele cerute de legislaţie precum şi din cele mai mult folosite în evidenţele contabile cum sunt: balanţele de verificare, lista mişcărilor lunare, recapitulaţia pe conturi, registrul numerelor de inventar;
 • Se pot evidenţia atât obiectele de inventar cât şi mijloacele fixe de natura obiectelor de inventar;
 • Fiecare articol are conturi corespunzătoare, atât pentru evidenţa de imobilizări cât şi pentru înregistrările contabile de amortisment;
 • Închiderea de an se face de către utilizator.
Avantaje şi facilităţi oferite
 • Aplicaţia este uşor de utilizat şi de configurat;
 • Poate fi folosită atât pe un singur calculator, cât şi în reţea;
 • Se pot ţine evidenţe pentru mai multe firme;
 • Nota contabilă este realizată automat şi transferată la cerere în programul de contabilitate.
Configurări Moduri de lucru
 • Datele firmei: denumire, cod fiscal, banca, cont IBAN, etc.;
 • La începerea implementării se completează catalogul de mijloace fixe cu datele de pornire, inclusiv starea amortizării lor la momentul respectiv;
 • Planul de conturi poate fi actualizat cu conturi analitice specifice evidenţelor cu mijloace fixe;
 • Catalogul de coduri de clasificare este predefinit cu datele necesare: denumire, durata minimă şi maximă;
 • Se definesc gestiuni şi secţii, care permit urmărirea grupată a imobilizărilor;
 • Permite modificarea următorilor parametri: valoarea de inventar, gradul de utilizare, codul de clasificare, denumirea, durata normată;
 • Lucrează cu număr de zecimale prestabilit şi care se poate schimba.
Rapoarte editate de aplicaţie
 • Balanţele contabile sunt situaţii de sinteză cu mijloacele fixe la sfârşit de lună. Ele descriu principalele date necesare în acest domeniu: număr de inventar, cod de clasificare, gestiunea, denumirea şi valoarea de inventar, valoarea amortizată şi cea rămasă, durata normată, rata lunară, numărul de luni rămase, data intrării. Sumele sunt totalizate pe gestiuni, categorii de MF sau conturi contabile;
 • Lista mişcărilor lunare permite evidenţierea mişcărilor dintr-o anumită lună, pe conturi, categorii sau gestiuni, cu sau fără componentele de natura obiectelor de inventar;
 • Recapitulaţia pe categorii este o situaţie de sinteză care totalizează sumele amortizate pe o lună, pe categorii sau conturi, cu sau fără componentele de natura obiectelor de inventar, cu totaluri pe categorii de mijloace fixe;
 • Recapitulaţia contabilă pe categorii este o situaţie de sinteză care totalizează sumele amortizate pe o lună, pe categorii sau conturi, cu sau fără componentele de natura obiectelor de inventar, cu totaluri pe conturi de amortisment;
 • Registrul numerelor de inventar prezintă situaţia întregului patrimoniu de mijloace fixe, ordonate după conturi, categorii sau gestiuni, cu sau fără componentele de natura obiectelor de inventar. Sunt afişate numărul de inventar, gestiunea, denumirea şi valoarea de inventar;
 • Lista mijloacelor fixe amortizate prezintă situaţii numai cu mijloacele fixe amortizate integral sau numai cu cele neamortizate, inclusiv cu cele amortizate în luna în curs;
 • Fişa mijlocului fix este un document obligatoriu în evidenţele contabile, având un format fixat prin legislaţia în domeniu.


Contabilizat.ro