DESPRE NOIPRODUSESERVICIIDESCARCĂSUPORTCARIERE  
PRODUSE
  - Contabilitate generală
  - Calculul salariilor
  - Gestiunea stocurilor
  - Imobilizări
  - Module suplimentare

          English version


Contabilitatea generală

Acest program este destinat evidenţei contabile pentru societăţile comerciale, indiferent de tipul de capital sau de activitatea desfăşurată.

Caracteristici generale
 • Culegere de documente primare (facturi de intrare, de ieşire, încasări sau plăţi), cu operare automată în note contabile;
 • Operează cu documente în diverse valute, atât facturi de import/export cât şi încasări/plăţi;
 • Evidenţe complexe pentru analiticele conturilor de furnizori şi clienţi dar şi pentru alte conturi analitice;
 • Plan de conturi flexibil şi uşor de întreţinut;
 • Înregistrarea notelor contabile cu operarea notelor în rulajele curente ale conturilor corespunzătoare;
 • Închiderea automată a conturilor de venituri şi de cheltuieli, precum şi a conturilor de TVA;
 • Editează toate situaţiile contabile obligatorii: jurnalul notelor, balanţe contabile, registre jurnal, fişe de cont, cartea mare, jurnale de TVA, etc;
 • Editarea registrului de casă şi a centralizatoarelor de încasări şi plăţi;
 • Generează automat rapoartele de gestiune şi situaţiile cu încărcarea şi descărcarea gestiunilor;
 • Datele se pot salva pe dischetă şi prelua pe alt calculator unde este instalat programul;
 • Legatura cu Gestiunea comercială de unde se preiau la cerere datele încărcate acolo;
 • Generarea de evidenţe statistice pe conturile contabile (rulaje debitoare sau creditoare, solduri), singure sau mai multe, simple sau adunate/scăzute;
Avantaje şi facilităţi oferite
 • Aplicaţia este uşor de utilizat şi de configurat;
 • Programul poate fi folosit atât în reţea, cât şi pe un singur calculator;
 • Se pot ţine evidenţe pentru mai multe firme;
 • Toate actele se operează o singură dată, după care ajung în contabilitatea sintetică, în cea financiară şi în cea de gestiune;
 • Toate situaţiile editate pot fi listate pe format A4 şi la orice imprimantă instalată;
 • Fiecare listă se poate vizualiza pe ecran, iar la cerere se transmite pentru tipărire la imprimantă;
 • Se pot modifica setările iniţiale: cote de TVA, date firmă, lucrul cu valute;
 • Permite lucrul în doi ani consecutivi, cu preluarea la cerere a noilor solduri din anul vechi în cel nou;
 • Se poate lucra şi în variante simplificate (fără valută, firme neplătitoare de TVA, plătitori trimestriali de TVA, persoane fizice autorizate, etc);
 • Poate lucra în contabilitatea în partidă simplă;
 • Permite evidenţe pentru persoane fizice autorizate sau fundaţii;
 • Se pot opera documente pe mai multe gestiuni de mai multe feluri (magazin, depozit, materii prime şi materiale);
 • Pentru gestiunile de tip magazin realizează automat încărcarea şi descărcarea gestiunilor, cu înregistrarea automată în contabilitatea sintetică;
 • Gestiunile de tip depozit se pot descărca automat după o înregistrare aleasă în prealabil;
 • Poate lucra cu mai multe tipuri de valută pentru aceeaşi societate, pentru fiecare valută existând un cont analitic de bancă;
 • Închiderea de venituri şi cheltuieli se poate face şi pe analitice, care se aleg corespunzător;
Configurări Moduri de lucru
 • Datele firmei: denumire, cod fiscal, banca, cont IBAN, etc.;
 • Planul de conturi este prestabilit, iar conturile analitice se pot adăuga pe trei niveluri: analitic de cont, structurare pe gestiuni, analitic de tip partener;
 • Încărcarea soldurilor de la începutul anului precum şi a rulajelor precedente lunii pentru care se incepe implementarea;
 • Se modifică setările iniţiale: cote de TVA, tipul de valută, TVA lunar/trimestrial, plătitor sau nu de TVA;
 • Se poate lucra cu plata pe partener sau pe factură;
 • Înregistrări automate care se fac în funcţie de anumite configurări de conturi: înregistrarea de comision bancar, de taxă hotelieră, de taxe vamale la documentele de import;
 • Se poate lucra cu agenţi comerciali;
 • Calculează cu numar de zecimale prestabilit;
 • Permite evidenţele pe mai multe gestiuni şi stabilirea iniţială a conturilor analitice de gestiune, adaos comercial, TVA neexigibil, cheltuieli de descărcare a gestiunii, pentru a realiza automat înregistrările contabile corespunzătoare;
 • Notele contabile automate au număr şi explicaţie prestabilite;
 • Se poate dezvolta o bibliotecă de explicaţii utilizate pe diferitele categorii de documente: intrare, ieşire, casă, bancă, note contabile;
Rapoarte editate de aplicaţie
 • liste generale
  • jurnalul notelor, cu selectarea numărului de notă contabilă, lună contabilă, cu sau fără conturile din afara bilanţului;
  • balanţe contabile cu posibilitatea de stabilire a conţinutului şi formatului de vizualizare/listare. Se pot selecta : tipul balanţei (analitică, sintetică), formatul de listare (cu toate coloanele, portret sau peisaj), cu toate conturile sau numai dintr-o grupă, evidenţă în valută (se face o conversie într-o altă monedă a tuturor soldurilor şi rulajelor din balanţă la un curs ales), pe o anumită lună şi cu listarea la o anumită dată. Exportă în format electronic datele balanţei din luna selectată;
  • fişe de cont - opţiune care, pe baza documentelor şi notelor contabile, întocmeşte fişele de cont cu selectarea perioadei de vizualizare (luna de început/luna de sfârşit), pentru un cont, interval sau pentru tot planul de conturi. Pot fi sintetice, cu operaţii primare sau şah;
  • registrul jurnal general cuprinde toate notele contabile, automate şi manuale;
  • registre jurnal auxiliare afişează toate documentele primare organizate pe tipuri de documente: intrări, ieşiri, casă, bancă, diverse (NC);
  • registrul pentru încasări/ plăţi persoane fizice (PF) este completat pe baza documentelor din casă şi bancă pentru contabilitatea în partidă simplă.
 • liste de cumpărări
  • jurnale de cumpărări - structurate pe cumpărări pe facturi (Recepţii de marfă, Recepţii de nevoi proprii, Recepţii din import), cumpărări diverse pentru documente culese prin casă, centralizator al jurnalelor de cumpărări;
  • fişe de furnizori - furnizează lista de solduri către furnizori, cu sau fără facturi achitate integral, selectate şi ordonate după mai multe criterii;
  • facturi neplătite - furnizează lista de solduri a furnizorilor cu facturi scadente, pentru documentele cu achitare pe factură;
  • lista avizelor - cuprinde avizele culese la intrare;
  • centralizator pe conturi - generează o listă a documentelor de intrare structurată pe conturi, în ordine cronologică;
  • lista adaos comercial la intrare - pentru firmele cu gestiune de tip magazin se întocmeşte o listă de adaos comercial la intrare unde se calculează TVA-ul neexigibil şi adaosul mărfii recepţionate;
  • lista facturilor intrate - cuprinde o listă a tuturor facturilor de intrare culese, indiferent de tipul de document şi conturile alese.
 • liste de vânzări
  • jurnale de vânzări - vânzări pe facturi organizate pe tipuri de documente (facturi emise, ieşiri export, facturi în valută plătite, ieşiri pe facturi, ieşiri plătite integral, facturi cu taxare inversă), vânzări diverse pentru vânzări culese direct prin modulul de casă sau note contabile, centralizator al jurnalelor de vânzări;
  • fişe de clienţi - furnizează lista facturilor şi a încasărilor, lista de solduri ale clienţilor, cu sau fără facturi achitate integral, selectate şi ordonate după mai multe criterii;
  • facturi neîncasate - furnizează lista de solduri ale clienţilor cu facturi scadente, pentru documentele cu achitare pe factură;
  • lista avizelor - lista avizelor culese la ieşire;
  • centralizator pe conturi - o listă a documentelor de ieşire structurată pe conturi, în ordine cronologică;
  • adaos comercial la ieşire - pentru firmele cu gestiune de tip depozit, se întocmeşte o listă de adaos comercial la vânzare;
  • lista facturilor ieşite - emite o listă a tuturor facturilor culese, indiferent de conţinut, tip de document şi conturile alese;
  • descărcarea gestiunii generează o listă în care se furnizează, pentru gestiunile de tip magazin, formulele de calcul, sumele şi valoarea coeficientului K de descărcare a gestiunii, precum şi valorile obţinute pentru conturile de descărcare de gestiune calculate cu acesta. Cu aceste sume, programul realizează nota de descărcare automată a gestiunii.
 • liste de evidenţă financiară
  • registru de casă - pentru contul sau analiticul contului de casă, pe zi sau lună;
  • centralizator cu încasările - lista cu documentele de încasare structurată pe conturi;
  • centralizator cu plăţile - lista cu documentele de plată structurată pe conturi;
  • rulaje zilnice lista cu rulajele prin casă sau bancă cu toate documentele sau numai cu rulaje totale zilnice;
  • borderou cu încasările - conţine TVA (monetare) cu sume defalcate pe cote de TVA (bază, TVA, suma totală);
  • raport de gestiune - este o listă specifică gestiunilor de tip magazin ce cuprinde rulajele zilnice ale contului de marfă (intrări la preţ de vânzare, ieşiri prin monetare, alte facturi şi documente);
  • fişe de casă - este o listă a operaţiunilor prin casă, în care sunt specificate fiecare document precum şi înregistrările contabile cu care au fost încărcate, cu calcularea soldurilor şi rulajelor zilnice.
 • evidenţe parteneri
  • balanţe de parteneri - pe conturi analitice se pot realiza pe o anumita lună, pe grupe de analitice, pe grupe de parteneri (după denumire), separaţi pe persoane fizice şi juridice, numai cei cu sold;
  • fişe de operaţiuni diverse cu parteneri - se editează pe o anumită perioadă, toate fişele sau numai una, toate sau numai cele cu sold, toate sau numai cele scadente;
  • lista de solduri - reprezintă o evidenţă simplificată cu toţi partenerii care au sold fără a evidenţia operaţiunile primare ci doar soldul final la o anumită dată aleasă;
  • evidenţe statistice cu partenerii - generarea de situaţii grafice cu diferite sume (rulaje debitoare sau creditoare, solduri), singure sau mai multe, simple sau adunate/scăzute.


Contabilizat.ro