DESPRE NOIPRODUSESERVICIIDESCARCĂSUPORTCARIERE  
PRODUSE
  - Contabilitate generală
  - Calculul salariilor
  - Gestiunea stocurilor
  - Imobilizări
  - Module suplimentare

          English version


Module suplimentare

Calcul primar salarizare şi automatizarea pontajelor

Programul este destinat calcului orelor şi sumelor realizate de angajaţii care lucrează în sistem acord individual. Scopul pricipal este calculul salariului lunar cuvenit, dar şi urmărirea pontajelor şi calculul eficienţei realizate pentru fiecare fază sau produs.

Principalele caracteristici ale aplicaţiei:
 • Permite diferite moduri de evidenţiere:
  1. plata unei sume fixe pentru fiecare operaţie;
  2. pontarea unui număr de minute pentru fiecare operaţie, caz în care plata se face conform salariului de încadrare;
  3. pontarea individuală şi producţia realizată introdusă pe echipe.
 • Generează liste cu producţia realizată (centralizatoare sau detaliate, pe diverse perioade de timp, pentru un articol sau mai multe);
 • Permite utilizarea cititoarelor pentru coduri de bară pentru a evidenţia operaţiile executate în cursul unei zile;
 • Se folosesc etichete cu coduri de bară pentru a identifica persoana care realizează operaţia;
 • Etichetele sunt folosite şi pentru a evidenţia produsul şi operaţia (faza) realizată;
 • Sunt realizate şi aplicaţii de pontaj care permit urmărirea orelor realizate de personalul companiei;
 • Sunt evidenţiate intrările şi ieşirile din companie a persoanelor angajate;
 • De asemenea, citirea codurilor de bară cu operaţiile realizate cuprinde şi ora citirii;
 • Calculul eficienţei cu care se realizează diferite faze, pornind de la timpii şi normele antecalculate, comparate cu valorile realizate;
 • Eficienţa se calculează la nivel de faze sau produse, pe diferite perioade de timp;


Gestiunea materialelor în sistem LOHN

Programul este conceput pentru a ţine evidenţa atât a materialelor folosite în sistemul LOHN, cât şi a produselor finite realizate. De asemenea, furnizează documentele necesare în vamă pentru a descărca gestiunile.

Principalele caracteristici ale aplicaţiei:
 • Permite încărcarea şi descărcarea gestiunilor de materiale de tip LOHN;
 • Operează cu datele din importuri şi exporturi;
 • Descărcarea importurilor se face folosind consumurile specifice pentru fiecare produs exportat;
 • Utilizatorul poate selecta importul din care se scad materialele dorite;
 • Lucrează cu datele din DVOT, astfel că nu apar erori de rotunjire iar datele necesare sunt uşor de găsit;
 • Permite introducerea pe invoice a eventualilor terţi;
 • Generează atât listele necesare în vamă (note de consum, invoice, packing list), cât şi liste de control (liste cu stocul de materiale la o dată anume, anexa la documentul justificativ, etc.);


Calculul consumurilor auto

Programul este destinat evidenţei consumurilor de combustibil pentru parcul auto al unei companii. Poate fi utilizat atât de firmele de transport cât şi de cele de comerţ sau producţie care au propriile mijloace de transport.

Principalele caracteristici ale aplicaţiei:
 • Calculează consumul normat în funcţie de distanţă, de marfă, de orele de funcţionare (mai ales pentru mijloacele auto frigorifice);
 • Generează liste lunare sau anuale, detaliate sau centralizate pe fiecare mijloc auto;


Modul de transmisie a datelor la casa de marcat

Acest modul este destinat transmisiei de date între calculator şi casa de marcat. Transmisia este realizată fie într-un singur sens (online) fie în ambele sensuri (offline). Aplicaţia a devenit necesară pentru magazine şi restaurante, odată cu obligativitatea evidenţierii pe bonurile de casă a fiecărui produs vândut.

Principalele caracteristici ale aplicaţiei:
 • Asigură mod de lucru online sau "totul pe calculator". În acest caz casa de marcat funcţioneaza ca imprimantă pe care se tipăreşte bonul de casă. Toate operaţiunile se efectuează pe calculator;
 • Permite şi modul de lucru offline. În această situaţie pe calculator se operează recepţiile care se transmit periodic la casă. Pe aceasta din urmă se operează vânzarile care se transmit periodic la calculator pentru a urmări stocurile şi raportul de vânzari zilnice;
 • Modulul poate funcţiona în conexiune cu case de marcat tip ELCOM, OPTIMA, SAPEL, PARTNER, ACTIVA, DATECS, ELKA, ELTRADE, SAMSUNG, etc. (pentru lista modelelor compatibile contactaţi DIEL SOFTWARE);
 • Este implementat şi sistemul de vânzare cu cititoare pentru coduri de bară, asta în situaţia metodei offline. În acest caz şi recepţiile se realizează cu aceleaşi cititoare;
 • Permite evidenţierea stocurilor de produse la magazine, ceea ce duce la un management mai performant şi la o mai bună organizare a aprovizionării;
 • Sistemele online sunt foarte eficiente atunci când se facturează pe calculator iar factura este însoţită de bon de casă;
 • Sistemul este foarte bine adaptat pentru lucrul cu restaurante, caz în care odată operate vânzarile se poate descărca şi gestiunea de materii prime, utilizând reţetele încărcate în prealabil;
 • Utilizatorul are posibilitatea să aleagă varianta optimă de comunicare cu casa de marcat, asta şi în funcţie de casa de marcat aleasă, dar şi de necesităţile de management ale firmei.


Contabilizat.ro